Sundhedsstrategisk konsulent/Projektleder med fokus på lighed i sundhed

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Om jobbet:
I Aarhus skal alle have lige muligheder for at trives og leve det liv, vi hver især allerhelst vil - med friheden til at være aktivt deltagende uanset vores forudsætninger. Derfor arbejder vi i Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg med lighed i sundhed gennem sundhedsfremme, forebyggelse, rehabilitering og efterbyggelse. 

Vi søger en konsulent med stærke relationelle kompetencer, der kan være med til at facilitere og skabe gode rammer for det tværgående samarbejde omkring lighed i sundhed. I jobbet vil du have en todelt rolle, hvor du ca. halvdelen af din tid skal være med til at udvikle det strategiske arbejde med lighed i sundhed, herunder samarbejdet i socialt udfordrede boligområder i Aarhus Kommune. Den anden halvdel af din tid skal du være projektleder i diabetesprojektet Sammen om diabetes, som er en social effektinvestering med fokus på trivsel, sundhed og vaner for borgere med type 2-diabetes.  

Som en del af Sundhedsstaben vil du indgå i en kollegagruppe på ca. 30 medarbejdere, som har mange forskellige baggrunde, og som alle arbejder i spændingsfeltet mellem drift, faglig kvalitetsudvikling og sundhedspolitiske dagsordener.  

 

Opgaver som du skal varetage i Sundhedsstaben:

 

 Projektledelse af Sammen om diabetes 

Som projektleder skal du være med til at sikre sammenhæng, overblik og fremdrift i diabetesprojektet. 

Herunder skal du:  

 • Arbejde tæt på praksis og understøtte medarbejderne i diabetesteamet i planlægning, holddannelse og koordinering af holdopstart.  
 • Udarbejde og tilpasse rekrutteringsstrategier løbende, så tilbuddet når ud til målgruppen 
 • Varetage intern og ekstern formidling omkring projektet  
 • Følge op på resultater iht. målsætninger og resultatkrav i investeringscasen 
 • Betjene og understøtte projektets arbejdsgruppe, styregruppe og den daglige ledelse omkring projektet  
 • Udarbejde evalueringsdesign og bidrage til evalueringens gennemførelse sammen med medarbejdere fra analyseteamet  

Læs mere om projektet her: Sammen om Diabetes i Aarhus 

For at skabe et tæt samarbejde med dine kollegaer på diabetesprojektet, vil du 2-3 dage om ugen skulle møde fysisk ind ved Folkesundhed Globus1, hvor projektet er forankret.  

 

Sundhedsstrategisk arbejde omkring lighed i sundhed  

I den anden del af din opgave skal du være med til at drive arbejdet med at skabe bedre forudsætninger for relationel velfærd i samarbejde med de øvrige magistratsafdelinger i Aarhus Kommune og eksterne aktører. Herunder skal du: 

Være med til at udvikle de sundhedspolitiske områder omkring lighed i sundhed, sundhed og beskæftigelse og udsatte boligområder, f.eks. i forbindelse med politiske processer og udvikling af planer og strategier  

Arbejde med projektledelse af andre konkrete sundhedsfremme- og forebyggelsesinitiativer i samarbejde med relevante chefer og medarbejdere. Du skal som led heri udarbejde beslutningsoplæg, implementeringsplaner, opfølgningsplaner osv., ligesom du på en effektiv og retfærdig måde skal drive processen med involvering af relevante interessenter 

Løse øvrige ad hoc-opgaver i relation til aktuelle politiske og ledelsesmæssige fokusområder f.eks. udarbejdning af dagsordenspunkter, kommentering, notatudarbejdelse, research mm. 

Din profil:
Vi lægger vægt på, at du opfylder flere af nedenstående krav:  

 • Du er en erfaren projektleder, der kan sikre samarbejde, systematik, fremdrift og gode resultanter. Samtidig skal du kunne rumme, at alt ikke kører snorlige, når man har med mennesker at gøre 
 • Du forstår at tage ansvar for at arbejde relationelt og proaktivt på tværs af afdelinger og sektorer, fordi vi aldrig kan lykkes uden samarbejde 
 • Du har et stort kendskab til arbejdet med lighed i sundhed og gerne med kapacitetsopbygning i lokalområder og boligsocialt arbejde 
 • Du har en relevant sundheds- eller samfundsfaglig uddannelse på kandidatniveau 
 • Du har muligvis viden om investeringsprojekter, samarbejde med fonde mv. 
 • Du har erfaring med at arbejde udviklingsorienteret i en politisk ledet organisation  
 • Du har stærke generalistkompetencer og blik for sammenhænge, så du formår at navigere i og skabe overblik i komplekse problemstillinger og formidle dem tydeligt skriftlig og mundtlig til alle dele af organisationen 

   

Derfor skal du vælge os:

Vi tilbyder et afvekslende job, hvor to dage sjældent er ens, og med stor frihed til selv at udfylde rammerne. Tør du tænke utraditionelt for at nå i mål, hilser vi også meget gerne nye ideer velkomne. Sundhed og Forebyggelse står nemlig aldrig stille, og hele vores omdrejningspunkt er Sundhedspolitikken, Sundhedsaftalen og et erklæret mål om at mindske uligheden i sundhed

Om afdelingen:
I Sundhedsstaben understøtter vi driften i Sundhed og Forebyggelse, som består af 12 Sundhedsenheder og en lang række tværgående enheder, f.eks. Folkesundhed Aarhus, korttidspladser og akutteam og Ortopædisk Genoptræningscenter. Herudover arbejder vi i Sundhedsstaben med sundhedspolitisk udvikling og udvikling af det nære sundhedsvæsen i samspil med de øvrige magistratsafdelinger, civilsamfund, uddannelses- og forskningsinstitutioner, erhvervsliv, almen praksis og regionen m.fl. Som projektleder og sundhedsstrategisk konsulent hos os, vil du derfor få mange samarbejdspartnere i og uden for organisationen. Det vil du, fordi vi i arbejdet med at nå det byrådsvedtagne mål om, at Aarhus skal være en by hvor alle er sunde og trives, har brug for at være kreative og gå nye veje.   

Løn og ansættelsesvilkår:
Stillingen ønskes tiltrådt 1. december 2023
Løn og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst og efter konkret forhandling med den forhandlingsberettigede faglige organisation.
  
Ugentligt timetal: Fuldtid


Hvis du vil vide mere:
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til stabschef Rikke Gjellerod på tlf. 40 30 41 39 eller leder af Folkesundhed Aarhus i Globus 1, Sussie Østerby på tlf. 24 34 19 64. 


Ansøgning
Klik på ”Ansøg” nedenfor for at udfylde og sende din ansøgning. Alle felter med * skal udfyldes. Først når du har modtaget en kvittering pr. e-mail, har vi modtaget din ansøgning.
 
Ansøgningsfristen er den 18. oktober 2023

Vi forventer at afvikle jobsamtaler den 25. oktober 2023

I Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg har vi en generel politik om, at der ved ansættelser indhentes referencer og evt. straffeattest. Du må derfor forvente at blive anmodet herom, hvis vi tilbyder dig stillingen.


  
Om Sundhed og Omsorg og Aarhus Kommune: 
Aarhus Kommune betragter mangfoldighed som en ressource og opfordrer derfor alle - uanset alder, køn, handicap, livsstil, religion eller etnisk tilhørsforhold - til at ansøge stillingen.

Aarhus Kommune er Jyllands største arbejdsplads. 28.000 professionelle og passionerede kollegaer arbejder hver dag for, at vi er en god by for alle. Som ansat i Aarhus Kommune gør du visioner til virkelighed og skaber udvikling, fællesskab og trivsel. Her er der respekt for faglighed, plads til mangfoldighed og mulighed for udfoldelse. Vi har ambitioner for byen – og for dig. Kom og vær med!

 
Leder- og medarbejderroller
Via linket nedenfor finder du de fælles Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune:
https://aarhus.dk/job/den-attraktive-arbejdsplads/

De fælles leder- og medarbejderroller giver et blik på de forventninger, der stilles til dig, når du som leder eller medarbejder i Aarhus Kommune skal løse den fælles kerneopgave. Ved at synliggøre de forventninger, der stilles – om du er leder eller medarbejder – håber vi på, at vi sammen kan fastholde et godt arbejdsmiljø, en attraktiv arbejdsplads og en kultur med troværdighed, respekt og engagement
 

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Aarhus Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: fuldtid

-Arbejdsgiver:

Aarhus Kommune, Grøndalsvej 2, 8260 Viby J

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 18-10-2023; - ansøgningsfristen er overskredet

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/5914945

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet