Nyheder fra Viby J

16 °
Overskyet
Alarm112
Sport

Se alle nyheder

Seneste annoncer fra Viby J og omegn

Job tilbydes:
Programleder for sundhedsfonden
Om jobbet:Et bredt flertal i Aarhus byråd har valgt at etablere en sundhedsfond, der skal investere i fremtidens sundhed i Aarhus. Aarhus Kommune står overfor massive udfordringer på sundheds- og ældreområdet. Med sundhedsfonden ønsker Aarhus Byråd at være modige og afprøve nye løsninger og gå nye veje mod fremtidens velfærdssamfund. I sundhedsfonden skal der både være plads til de sikre investeringer, som vi ved virker, men også de mere risikable investeringer. Sundhedsfonden skal investere i borgerettede indsatser, men også bidrage til en kapacitetsopbygning i organisationen, så man med sundhedsfonden udvikler metoder, datatilgængelighed og know-how i organisationen. Læs mere om rammen for sundhedsfonden her: Byrådets behandling af ramme for sundhedsfond Der etableres et eksternt investeringsråd for sundhedsfonden, som træffer beslutning om, hvilke projekter sundhedsfonden støtter.   Med stillingen som programleder for sundhedsfonden er du med til at sætte retningen for, opstarte og udvikle rammerne omkring sundhedsfonden. Som programleder er du tæt inde over de enkelte projekter og vejleder og følger dem fra udviklingen af projekterne til implementering og mulig forankring.  Du rådgiver dem ligeledes undervejs i projektet i at sikre fremdrift og nå deres mål. Du er med til at sætte rammen for projekterne og sikre løbende opfølgning ift. data, analyser og økonomi.  Du betjener desuden investeringsrådet ift. beslutningsprocessen omkring projekterne og du har den samlede programledelse og porteføljestyring for de projekter, der bliver vedtaget.   Du er også som programleder opsøgende og faciliterende ift. nye projekter og investeringspotentialer og opdyrker et bredt netværk af interessenter, som mulige samarbejdspartnere. Både i forhold til konkrete projekter, men også med faglig viden og erfaringer fra fx det private erhvervsliv. Din rolle vil desuden være at opsøge og drive netværk.  Sidst, men ikke mindst vil du også som programleder, sammen med kommunikationsafdelingen, sørge for kommunikationen omkring sundhedsfonden til andre kommuner, mulige samarbejdspartnere/ansøgere og betjene det politiske system ift. fremtidige beslutninger omkring sundhedsfonden. Din profil:I udvælgelsen af kandidater, vil vi lægge vægt på, at: Du har solid erfaring med program- og projektledelse Du evner at understøtte projektudvikling på de enkelte projekter, for at hjælpe projekter fra ide til konkret handling.  Du har viden om sundhedsområdet – og er gerne opdateret både på det praksisnære sundhedsområde, men også nyere forskning indenfor sundhedsområdet. Du har gode relationelle kompetencer og er netværksopbyggende af natur. Du er systematisk og kan holde tråd i mange projekter og samarbejdspartnere på samme tid og hjælpe dem til at opnå fremdrift og gode resultater Evt. har erfaring med fondsarbejde og gerne med at tænke investeringer i sundhed. Du er analytisk tænkende, metode-, data- og talstærk og har erfaring med at lave analytisk baserede beslutningsoplæg Har stærke kommunikationsevner, såvel skriftligt som mundtligt Du har stor faglig og personlig integritet Du har en god organisationsforståelse – og kan begå dig på alle niveauer i et politisk styret system (gerne med kendskab til den kommunale praksis) Du er struktureret, systematisk, kvalitetsbevidst med stort overblik  Derfor skal du vælge os:Du skal søge stillingen, hvis du  Vil have en unik mulighed for at være med til at udvikle fremtidens sundhed i Aarhus Kommune Tør nye veje og vil gøre en forskel for de mange mennesker i Aarhus Kommune, som er i kontakt med Sundhed og Omsorg. Vil sætte dit præg på nye metoder indenfor sundhedsfremme og forebyggelse Vil være del af et ambitiøst, nyskabende initiativ med stor politisk bevågenhed Om afdelingen:Du vil blive forankret i Sundhedsstaben, som er en del af forvaltningen Sundhed og Forebyggelse. I Sundhed og Forebyggelse arbejder vi særligt efter ledetråden ”Vi holder borgerne væk” Strategi (aarhus.dk). Sundhedsstaben er en stab på ca. 30 medarbejdere, som arbejder bredt med udvikling på sundhedsområdet herunder blandt andet sundhedspolitikken i Aarhus kommune, det nære sundhedsvæsen og samarbejdet med civilsamfund. Du vil blive en af to, som arbejder i sekretariatet for sundhedsfonden. Din kollega vil have mere fokus på dataudvikling og effektmåling.  Du vil referere til chefen for sundhedsstaben, og vil skulle understøtte det eksterne investeringsråd. Løn og ansættelsesvilkår:Stillingen ønskes tiltrådt 1. december 2023Løn og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst og efter konkret forhandling med den forhandlingsberettigede faglige organisation.  Ugentligt timetal: Fuld tidHvis du vil vide mere:Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Stabschef Rikke Gjellerod på fgr@aarhus.dk eller mobil: 40304139. AnsøgningKlik på ”Ansøg” nedenfor for at udfylde og sende din ansøgning. Alle felter med * skal udfyldes. Først når du har modtaget en kvittering pr. e-mail, har vi modtaget din ansøgning. Ansøgningsfristen er den 12. oktober 2023Vi forventer at afvikle jobsamtaler den 23. oktober 2023 (1. samtale) og den 26. oktober 2023 (2. samtale).  I Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg har vi en generel politik om, at der ved ansættelser indhentes referencer og evt. straffeattest. Du må derfor forvente at blive anmodet herom, hvis vi tilbyder dig stillingen.  Om Sundhed og Omsorg og Aarhus Kommune: Aarhus Kommune betragter mangfoldighed som en ressource og opfordrer derfor alle - uanset alder, køn, handicap, livsstil, religion eller etnisk tilhørsforhold - til at ansøge stillingen.Aarhus Kommune er Jyllands største arbejdsplads. 28.000 professionelle og passionerede kollegaer arbejder hver dag for, at vi er en god by for alle. Som ansat i Aarhus Kommune gør du visioner til virkelighed og skaber udvikling, fællesskab og trivsel. Her er der respekt for faglighed, plads til mangfoldighed og mulighed for udfoldelse. Vi har ambitioner for byen – og for dig. Kom og vær med! Leder- og medarbejderrollerVia linket nedenfor finder du de fælles Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune:https://aarhus.dk/job/den-attraktive-arbejdsplads/De fælles leder- og medarbejderroller giver et blik på de forventninger, der stilles til dig, når du som leder eller medarbejder i Aarhus Kommune skal løse den fælles kerneopgave. Ved at synliggøre de forventninger, der stilles – om du er leder eller medarbejder – håber vi på, at vi sammen kan fastholde et godt arbejdsmiljø, en attraktiv arbejdsplads og en kultur med troværdighed, respekt og engagement
Aarhus Kommune
Indrykket 26. september på JobNet
Job tilbydes:
Sundhedsstrategisk konsulent/Projektleder med fokus på lighed i sundhed
Om jobbet:I Aarhus skal alle have lige muligheder for at trives og leve det liv, vi hver især allerhelst vil - med friheden til at være aktivt deltagende uanset vores forudsætninger. Derfor arbejder vi i Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg med lighed i sundhed gennem sundhedsfremme, forebyggelse, rehabilitering og efterbyggelse. Vi søger en konsulent med stærke relationelle kompetencer, der kan være med til at facilitere og skabe gode rammer for det tværgående samarbejde omkring lighed i sundhed. I jobbet vil du have en todelt rolle, hvor du ca. halvdelen af din tid skal være med til at udvikle det strategiske arbejde med lighed i sundhed, herunder samarbejdet i socialt udfordrede boligområder i Aarhus Kommune. Den anden halvdel af din tid skal du være projektleder i diabetesprojektet Sammen om diabetes, som er en social effektinvestering med fokus på trivsel, sundhed og vaner for borgere med type 2-diabetes.  Som en del af Sundhedsstaben vil du indgå i en kollegagruppe på ca. 30 medarbejdere, som har mange forskellige baggrunde, og som alle arbejder i spændingsfeltet mellem drift, faglig kvalitetsudvikling og sundhedspolitiske dagsordener.   Opgaver som du skal varetage i Sundhedsstaben:  Projektledelse af Sammen om diabetes.  Som projektleder skal du være med til at sikre sammenhæng, overblik og fremdrift i diabetesprojektet. Herunder skal du:  Arbejde tæt på praksis og understøtte medarbejderne i diabetesteamet i planlægning, holddannelse og koordinering af holdopstart.  Udarbejde og tilpasse rekrutteringsstrategier løbende, så tilbuddet når ud til målgruppen Varetage intern og ekstern formidling omkring projektet  Følge op på resultater iht. målsætninger og resultatkrav i investeringscasen Betjene og understøtte projektets arbejdsgruppe, styregruppe og den daglige ledelse omkring projektet  Udarbejde evalueringsdesign og bidrage til evalueringens gennemførelse sammen med medarbejdere fra analyseteamet  Læs mere om projektet her: Sammen om Diabetes i Aarhus For at skabe et tæt samarbejde med dine kollegaer på diabetesprojektet, vil du 2-3 dage om ugen skulle møde fysisk ind ved Folkesundhed Globus1, hvor projektet er forankret.   Sundhedsstrategisk arbejde omkring lighed i sundhed  I den anden del af din opgave skal du være med til at drive arbejdet med at skabe bedre forudsætninger for relationel velfærd i samarbejde med de øvrige magistratsafdelinger i Aarhus Kommune og eksterne aktører. Herunder skal du: Være med til at udvikle de sundhedspolitiske områder omkring lighed i sundhed, sundhed og beskæftigelse og udsatte boligområder, f.eks. i forbindelse med politiske processer og udvikling af planer og strategier  Arbejde med projektledelse af andre konkrete sundhedsfremme- og forebyggelsesinitiativer i samarbejde med relevante chefer og medarbejdere. Du skal som led heri udarbejde beslutningsoplæg, implementeringsplaner, opfølgningsplaner osv., ligesom du på en effektiv og retfærdig måde skal drive processen med involvering af relevante interessenter Løse øvrige ad hoc-opgaver i relation til aktuelle politiske og ledelsesmæssige fokusområder f.eks. udarbejdning af dagsordenspunkter, kommentering, notatudarbejdelse, research mm. Din profil:Vi lægger vægt på, at du opfylder flere af nedenstående krav:  Du er en erfaren projektleder, der kan sikre samarbejde, systematik, fremdrift og gode resultanter. Samtidig skal du kunne rumme, at alt ikke kører snorlige, når man har med mennesker at gøre Du forstår at tage ansvar for at arbejde relationelt og proaktivt på tværs af afdelinger og sektorer, fordi vi aldrig kan lykkes uden samarbejde Du har et stort kendskab til arbejdet med lighed i sundhed og gerne med kapacitetsopbygning i lokalområder og boligsocialt arbejde Du har en relevant sundheds- eller samfundsfaglig uddannelse på kandidatniveau Du har muligvis viden om investeringsprojekter, samarbejde med fonde mv. Du har erfaring med at arbejde udviklingsorienteret i en politisk ledet organisation  Du har stærke generalistkompetencer og blik for sammenhænge, så du formår at navigere i og skabe overblik i komplekse problemstillinger og formidle dem tydeligt skriftlig og mundtlig til alle dele af organisationen  Derfor skal du vælge os:Vi tilbyder et afvekslende job, hvor to dage sjældent er ens, og med stor frihed til selv at udfylde rammerne. Tør du tænke utraditionelt for at nå i mål, hilser vi også meget gerne nye ideer velkomne. Sundhed og Forebyggelse står nemlig aldrig stille, og hele vores omdrejningspunkt er Sundhedspolitikken, Sundhedsaftalen og et erklæret mål om at mindske uligheden i sundhedOm afdelingen:I Sundhedsstaben understøtter vi driften i Sundhed og Forebyggelse, som består af 12 Sundhedsenheder og en lang række tværgående enheder, f.eks. Folkesundhed Aarhus, korttidspladser og akutteam og Ortopædisk Genoptræningscenter. Herudover arbejder vi i Sundhedsstaben med sundhedspolitisk udvikling og udvikling af det nære sundhedsvæsen i samspil med de øvrige magistratsafdelinger, civilsamfund, uddannelses- og forskningsinstitutioner, erhvervsliv, almen praksis og regionen m.fl. Som projektleder og sundhedsstrategisk konsulent hos os, vil du derfor få mange samarbejdspartnere i og uden for organisationen. Det vil du, fordi vi i arbejdet med at nå det byrådsvedtagne mål om, at Aarhus skal være en by hvor alle er sunde og trives, har brug for at være kreative og gå nye veje.   Løn og ansættelsesvilkår:Stillingen ønskes tiltrådt 1. december 2023Løn og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst og efter konkret forhandling med den forhandlingsberettigede faglige organisation.  Ugentligt timetal: FuldtidHvis du vil vide mere:Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til stabschef Rikke Gjellerod på tlf. 40 30 41 39 eller leder af Folkesundhed Aarhus i Globus 1, Sussie Østerby på tlf. 24 34 19 64. AnsøgningKlik på ”Ansøg” nedenfor for at udfylde og sende din ansøgning. Alle felter med * skal udfyldes. Først når du har modtaget en kvittering pr. e-mail, har vi modtaget din ansøgning. Ansøgningsfristen er den 18. oktober 2023Vi forventer at afvikle jobsamtaler den 25. oktober 2023I Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg har vi en generel politik om, at der ved ansættelser indhentes referencer og evt. straffeattest. Du må derfor forvente at blive anmodet herom, hvis vi tilbyder dig stillingen.  Om Sundhed og Omsorg og Aarhus Kommune: Aarhus Kommune betragter mangfoldighed som en ressource og opfordrer derfor alle - uanset alder, køn, handicap, livsstil, religion eller etnisk tilhørsforhold - til at ansøge stillingen.Aarhus Kommune er Jyllands største arbejdsplads. 28.000 professionelle og passionerede kollegaer arbejder hver dag for, at vi er en god by for alle. Som ansat i Aarhus Kommune gør du visioner til virkelighed og skaber udvikling, fællesskab og trivsel. Her er der respekt for faglighed, plads til mangfoldighed og mulighed for udfoldelse. Vi har ambitioner for byen – og for dig. Kom og vær med! Leder- og medarbejderrollerVia linket nedenfor finder du de fælles Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune:https://aarhus.dk/job/den-attraktive-arbejdsplads/De fælles leder- og medarbejderroller giver et blik på de forventninger, der stilles til dig, når du som leder eller medarbejder i Aarhus Kommune skal løse den fælles kerneopgave. Ved at synliggøre de forventninger, der stilles – om du er leder eller medarbejder – håber vi på, at vi sammen kan fastholde et godt arbejdsmiljø, en attraktiv arbejdsplads og en kultur med troværdighed, respekt og engagement
Aarhus Kommune
Indrykket 26. september på JobNet
Job tilbydes:
KOK ELLER CATER TIL KANTINEN PÅ GRØNDALSVEJ 1
IndledningPersonalekantinen i administrationsbygningen Grøndalsvej 1 har fokus på økologi, bæredygtighed, et højt serviceniveau samt et godt arbejdsmiljø. Om jobbetVi går ikke på kompromis med kvaliteten af det vi leverer, derfor søger vi dig, der har fokus på dine gæster og passion for gastronomien, og det du laver. Til gengæld får du et spændende og udfordrende job, hvor du får mulighed for at gøre en forskel og udvikle dig. FordeleVi arbejder i gode sunde omgivelser, et stort og lækkert køkken og med populære arbejdstider typisk fra kl. 6.30 til kl.14.00. Der vil forekomme enkelte arrangementer som f.eks. julefrokoster, jubilæum m.m. Du bliver en del af et frisk team med højt til loftet, et køkken med stor faglig stolthed, service på et højt niveau, samt at maden vi leverer, er af høj kvalitet til vores gæster / husets ansatte. Du får muligheden for at blive en del af et køkken, der altid er i udvikling, hvor vi er faglige stolte og har et godt humør.Vi vægter et sundt arbejdsmiljø, hvor der er fokus på en god stemning i køkkenet og at teamet trives og samarbejder.Hvem er du?Du er uddannet kok eller cater og har solid og dokumenteret erfaring. Du har en stor passion for mad, særligt bæredygtighed og økologi ligger du vægt på. Du værdsætter gode og friske råvarer af høj kvalitet og ved, hvordan de skal behandles, samt at du synes, at sundhed, omtanke for miljøet og god smag går hånd i hånd.Du trives med daglig kontakt til vores gæster og kollegaer i huset. Vores gode relationer til vores gæster og kollegaer gør, at vi er vellidt i huset, særligt for vores høje service, den glade grønne buffet samt et smil hen over frokosten.Du er udadvendt, smilende, nysgerrig og god til at samarbejde, både med dine kollegaer i køkkenet og husets øvrige personale. Samtidig formår du at bevare overblikket og det gode humør, også når det går stærkt. Du har ordenssans og nyder at arbejde i et køkken, hvor tingene har faste rammer. Du vil på lige fod med resten af teamet skulle indgå i alle de opgaver, der skal løses i kantinen.Det er vigtigt, at du trives med at være på og er god til at kommunikere (dansk).Kantinen beskæftiger sig løbende med praktikanter, elever m.m., der er i forskellige jobafprøvninger.Det kræver, at du er rummelig, har en god tilgang til andre mennesker og har lyst til at lære fra dig.Løn og ansættelsesvilkår  Ansættelsesområdet er Aarhus Kommune, og ansættelsen sker henhold til gældende overenskomst med 3F.  Vil du med på holdet?Så tryk på ansøgningsknappen nedenfor og send os ansøgning og CV senest den 15. oktober 2023. Vil du vide mere om jobbet, er du meget velkommen til at kontakte køkkenchef Sonja Andersen på tlf. 29 20 85 53Vi glæder os til at høre fra dig! Vi forventer at holde de første samtaler i uge 43.Ansættelsestidspunkt: 1. december 2023 eller efter aftale.Læs mere om Teknik og Miljø, hvad du kan forvente af rekrutteringsprocessen og vores generelle løn- og ansæt­telsesvilkår. Bliv en del af Teknik og Miljø (aarhus.dk)  Om Aarhus KommuneAarhus Kommune er Jyllands største arbejdsplads. 28.000 professionelle og passionerede kollegaer arbejder hver dag for, at vi er en god by for alle. Som ansat i Aarhus Kommune gør du visioner til virkelighed og skaber udvikling, fællesskab og trivsel. Her er der respekt for faglighed, plads til mangfoldighed og mulighed for udfoldelse. Vi har ambitioner for byen – og for dig. Kom og vær med! Leder- og medarbejderrollerI vedlagte link finder du de fælles Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune:https://aarhus.dk/job/den-attraktive-arbejdsplads/De fælles leder- og medarbejderroller giver et blik på de forventninger, der stilles til dig, når du som leder eller medarbejder i Aarhus Kommune skal løse den fælles kerneopgave. Ved at synliggøre de forventninger, der stilles – om du er leder eller medarbejder – håber vi på, at vi sammen kan fastholde et godt arbejdsmiljø, en attraktiv arbejdsplads og en kultur med troværdighed, respekt og engagement
Aarhus Kommune
Indrykket 26. september på JobNet
Indryk gratis dine annoncer på Bilhandel.dk, Retro-app.dk, Ridr.dk og Handyhand.dk