Nyheder fra Viby J

15 °
Overskyet

Se alle nyheder

Seneste annoncer fra Viby J og omegn

Job tilbydes:
Sygeplejerske (udekørende) til barselsvikariat i hjemmesygeplejen i Viby
Som hjemmesygeplejerske er du forankret i hjemmeplejen. Her har vi fokus på at vi er et tværfagligt team, der samarbejder tæt omkring den enkelte borger. Du vil skulle arbejde tværfagligt med Sosuassistenter, Sosuhjælpere, ufaglærte medarbejdere og terapeuter. Vi afholder tværfaglige konferencer, hvor alle faggrupper deltager. I weekender og aftenvagter er der fælles ind-møde for hele Distrikt Syd i Tranbjerg, men i hverdagene møder du ind på Kongsgårdsvej 6 i Viby.Borgerforløb i hjemmeplejen vil både omfatte komplicerede borgerforløb ift. terminale, kronikere og multisyge borgere samt mindre komplicerede forløb for borgere. Vi arbejder ud fra en rehabiliterende tilgang og med fokus på sundhedsfremme, forebyggelse, borgeroplæring og borgersikkerhed. Vi arbejder med afsæt i systematikken i Sundhed og Omsorgs Forløbsmodel. I hjemmeplejen vil der være særligt fokus på at vedligeholde borgers funktionsevne og forebygge tab af funktionsevne.  Opgaver:Du varetager planlagte og akutte sygeplejefaglig behandling og pleje – herunder palliativ og lindrende sygepleje.Du arbejder med borgeroplæring, inddragelse af borgers familie/netværk, frihedsteknologi og har fokus på mulighederne for opgaveoverdragelse af konkrete sygeplejeindsatser til social- og sundhedsassistenter og social- og sundhedshjælpere i henhold til kompetencekrav og det konkrete borgerforløb.Du arbejder systematisk med kvalitet og borgersikkerhed og arbejder efter Sundhed og Omsorgs gældende instrukser.Du vil ligeledes indgå i samarbejdsnetværk/opgavefællesskaber med sygeplejersker fra andre hjemmeplejeteams i distriktet, som du samarbejder med omkring opgaveløsningen og vagtdækning.Du samarbejder med kollegaer fra Sundhed og Omsorgs sundhedsenheder og tværgående enheder og vil indgå i faglige netværk med andre sygeplejersker.Du dokumenterer løbende i Cura journalsystem Kandidatens profil:Vi søger kollegaer, der kan genkende sig selv i nedenstående:Du er uddannet sygeplejerske, for nylig eller med års erfaringDu har erfaring med at varetage klinisk sygepleje, understøtte borgere i at leve et meningsfuldt liv med de helbredsmæssige udfordringer, der er opstået, samt at forebygge yderligere helbredsmæssige udfordringer.Du motiveres af at understøtte borgerne i at vedligeholde deres helbred og funktionsevne, så de kan blive ved med at være mest muligt selvhjulpneDu kan lide at indgå i længerevarende relationer med borgere og pårørende og følge borgernes udviklingDu ser styrkerne ved at indgå i et tværfagligt samarbejde omkring borgerforløbDu ser det som en spændende og udviklende opgave at være med til at opbygge Sundhed og Omsorgs nye tværfaglige hjemmeplejeDu arbejder systematisk med kvalitet og borgersikkerhed og arbejder efter Sundhed og Omsorgs gældende instrukser.Du vil ligeledes indgå i samarbejdsnetværk/opgavefællesskaber med sygeplejersker fra andre hjemmeplejeteams i distriktet, som du samarbejder med omkring opgaveløsningen og vagtdækning.Du samarbejder med kollegaer fra Sundhed og Omsorgs sundhedsenheder og tværgående enheder og vil indgå i faglige netværk med andre sygeplejersker. Vi tilbyder:En arbejdsplads med højt til loftet og hvor vi har øje for hinandens trivselKollegaer med humoristisk sans, godt humør og plads til det gode grinEn arbejdsplads i konstant udviklingEt spændende job med mange udfordringerEn engageret, selvstændig og fleksibel personalegruppeEn god introduktion til arbejdet i hjemmeplejesygeplejenRelevante kurserFortrinsvis dagvagt, men indenfor det døgndækkende områdeWeekendvagt hver 4. uge Løn og ansættelsesvilkår:Stillingen ønskes tiltrådt 01.08.2022 eller snarest muligt.Løn- og ansættelsesforhold efter gældende overenskomst.Endelig lønfastsættelse sker efter forhandling med den forhandlingsberettigede faglige organisation Hvis du vil vide mere:Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til leder Lene R. Vistisen på tlf. 29459556 mail vler@aarhus.dk eller Leder Birgitte Dolleris Thomsen tlf. 21489636 mail bidt@aarhus.dk Ansøgning:Klik på ”søg jobbet” nedenfor for at udfylde og sende din ansøgning. Alle felter med * skal udfyldes. Først når du har modtaget en kvittering pr. e-mail, har vi modtaget din ansøgning.Det må gerne fremgå af din ansøgning om det er dag og/eller aftenvagt du søger. Ansøgningsfristen er d. 5. juni 2022Vi forventer at holde samtaler fredag den 17. juni 2022 I Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg har vi en generel politik om, at der ved ansættelser indhentes referencer og evt. straffeattest. Du må derfor forvente at blive anmodet herom, hvis vi tilbyder dig stillingen.  Om Sundhed og Omsorg og Aarhus Kommune: Aarhus Kommune betragter mangfoldighed som en ressource og opfordrer derfor alle - uanset alder, køn, handicap, livsstil, religion eller etnisk tilhørsforhold - til at ansøge stillingen.Aarhus Kommune er Jyllands største arbejdsplads. 28.000 professionelle og passionerede kollegaer arbejder hver dag for, at vi er en god by for alle. Som ansat i Aarhus Kommune gør du visioner til virkelighed og skaber udvikling, fællesskab og trivsel. Her er der respekt for faglighed, plads til mangfoldighed og mulighed for udfoldelse. Vi har ambitioner for byen – og for dig. Kom og vær med! Leder- og medarbejderrollerVia linket nedenfor finder du de fælles Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune:https://aarhus.dk/job/den-attraktive-arbejdsplads/De fælles leder- og medarbejderroller giver et blik på de forventninger, der stilles til dig, når du som leder eller medarbejder i Aarhus Kommune skal løse den fælles kerneopgave. Ved at synliggøre de forventninger, der stilles – om du er leder eller medarbejder – håber vi på, at vi sammen kan fastholde et godt arbejdsmiljø, en attraktiv arbejdsplads og en kultur med troværdighed, respekt og engagement
Aarhus Kommune
Indrykket 20. maj på JobNet
Job tilbydes:
Vores dygtige pædagog går på barsel så nu er chancen der for at blive en del af vores fantastiske vuggestueteam.
Om jobbet:Stillingen er på 30 timer og er ledig fra d. 1. juli 2022 – eller snarest derefter.Din profil:Det er en selvfølge for os, at du er en person som er omsorgsfuld, imødekommende og nærværendeVi er særlig på jagt efter en pædagog som:Har en aktiv profil. Du ved måske en del om børns motoriske udvikling og er god til at tumle med børnene og give dem alderssvarende fysiske udfordringer? Fordi det er nødvendigt, udviklende og sjovt at bevæge sig.Er iderig og sætter dig selv i spil for at finde alternative løsninger og tilgange i det pædagogiske arbejde. Fordi det er med til at skabe dynamik og holde fast i, hvad børnene skal have ud af vores praksis.Er optaget af relations arbejdet mellem børnene og voksen/barn. Fordi det har den største betydning for børnenes personlige og sociale udvikling, at de voksne går forrest og støtter og guider.Er klar på at være med til at øve sig i refleksion og feedback over fælles og egen praksis. Fordi så bliver vi dygtigere sammen og vi spiller hinanden endnu bedre.Har en åben, inddragende og tillidsvækkende tilgang til samarbejdet med forældrene. Fordi forældrene er vores og børnenes vigtigste og uundværlig medspiller.Derfor skal du vælge os:Du kan se frem til at blive vores nye pædagogkollega. Du bliver en del af et team som står fast på, at vi bliver dygtigere, når vi er sammen om at løse opgaven. Hos os skaber det værdi at samarbejde ind i et fagligt læringsfællesskab, hvor alle ansatte har betydning for den praksis vi tilbyder børnene-og det samarbejde vi har med forældrene.Målet for vores arbejde er, at børnene skal blive så dygtige, som de kan. Vi er bevidste om, at det stiller særlige krav til vores samarbejde og ikke mindst i vores tilgang til børnene.Vi hjælper hinanden, er åbne overfor at lære af hinanden- og vi øver os sammen for at udvikle vores praksis. Vi har en bevidsthed om, at de voksnes nærvær i relationen med barnet/børnene har afgørende betydning for de pædagogiske læringsrum, som skaber trivsel, læring og udvikling.Børnene er et fælles ansvar. Vores vigtigste opgave er at arbejde i ”børnehøjde”, være tilgængelige og organisere en tydelig struktur, som giver børnene et trygt fundament at udvikle sig i. Vi ser hvert barn som et særligt lille menneske, der skal lære at indgå i små og store fællesskaber.Vi tror på, at alle børn gør det så godt som de kan.Løn og ansættelsesvilkår:Løn og ansættelsesvilkår vil være i henhold til gældende overenskomst. Endelig lønfastsættelse sker efter forhandling med den forhandlingsberettigede faglige organisation på baggrund af kvalifikationer.  Ugentligt timetal: 30 timerHvis du vil vide mere:Kan du genkende dig selv i profilen og kan du se dig selv ind i vores team? Så ser vi med glæde frem til at modtage en ansøgning fra dig.Har du lyst til at høre mere om stillingen eller tid til at komme forbi for at se vores fine hus, kan du kontakte Kristina Høgfeldt Christiansen på mail: ckrh@aarhus.dk eller på tlf. 4185 7286 eller på vuggestuens telefon 4185 7284.Du kan læse mere om os på vores hjemmeside D.I.I. Vestermarken (aarhus.dk)AnsøgningKlik på ”Ansøg” nedenfor for at udfylde og sende din ansøgning. Alle felter med * skal udfyldes. Først når du har modtaget en kvittering pr. e-mail, har vi modtaget din ansøgning. Ansøgningsfrist: 03.06.2022 kl. 12.00 Samtaler forventes afholdt løbende.Om osD.I.I. Vestermarken er en afdeling i Stavtrup Dagtilbud, der består af 7 integrerede institutioner og en dagplejeafdeling. Vi bor på Vestermarken 2, Stavtrup 8260 Viby J.Vi er en integreret institution, med 3 børnehavegrupper og 3 vuggestuegrupper. Den ene vuggestuegruppe er for vores ældste børn og de to andre er for vores yngste. Stillingen er hos de yngste fra ½ - ca. 2 ½ år.Vi bor i et dejligt stort, lyst hus og vi har legeplads med fine udfoldelsesmuligheder samtidig med at vi ligger i et naturskønt område ved Brabrandsøen.   Om Aarhus KommuneAarhus Kommune er Jyllands største arbejdsplads. 28.000 professionelle og passionerede kollegaer arbejder hver dag for, at vi er en god by for alle. Som ansat i Aarhus Kommune gør du visioner til virkelighed og skaber udvikling, fællesskab og trivsel. Her er der respekt for faglighed, plads til mangfoldighed og mulighed for udfoldelse. Vi har ambitioner for byen – og for dig. Kom og vær med! Leder- og medarbejderrollerI vedlagte link finder du de fælles Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune:https://aarhus.dk/job/den-attraktive-arbejdsplads/De fælles leder- og medarbejderroller giver et blik på de forventninger, der stilles til dig, når du som leder eller medarbejder i Aarhus Kommune skal løse den fælles kerneopgave. Ved at synliggøre de forventninger, der stilles – om du er leder eller medarbejder – håber vi på, at vi sammen kan fastholde et godt arbejdsmiljø, en attraktiv arbejdsplads og en kultur med troværdighed, respekt og engagement
Aarhus Kommune
Indrykket 20. maj på JobNet
Indryk gratis dine annoncer på Bilhandel.dk, Retro-app.dk, Ridr.dk og Handyhand.dk