Rektor til EUX-Gymnasiet

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Aarhus Business College søger rektor til EUX-Gymnasiet 

Da vores hidtidige rektor for EUX-gymnasiet, Mads K. Andersen, er blevet rektor for HHX-gymnasiet, søger skolen en ny rektor til EUX-gymnasiet.  

EUX-gymnasiet, Aarhus Business College, tilbyder en lang række uddannelser og forløb indenfor det merkantile felt. Mere end 350 elever møder ind hver dag for at følge undervisning på EUD10, EUD eller EUX. Derudover møder elever op i skolens Åbne Læringscenter eller deltager Online. Med knap 40 lærere og studieadministrative medarbejdere har EUX-gymnasiet et stærkt fagligt fundament. Hvert eneste år dimitterer skolen masser af unge og voksne, der fortsætter karrieren i virksomheder eller søger ind på videregående uddannelser. Det forpligter og med mere end 150 års uafbrudt uddannelsesudbud har skolen lange og stolte traditioner, men også evnen til at forny sig uden at gå på kompromis med kvaliteten i vores uddannelser. Dimittenderne fra EUX-gymnasiet er spirende talenter, der skaber værdi og vækst i virksomhederne, på videreuddannelsesinstitutionerne og i samfundet generelt.   

Vi tilbyder med denne rektorstilling et job med et stort ansvar og gode udviklingsmuligheder. Den vigtigste opgave er sammen med den øvrige ledelse at fastholde en god pædagogisk og organisatorisk udvikling, der understøtter ambitionen om, at elevernes trives i skolelivet og bliver så dygtige, de kan. Du vil hos os indgå i et solidt fagligt miljø med fokus på pædagogiske og læringsfremmende initiativer i et skole- og uddannelsespolitisk miljø i konstant forandring, hvor skolens fokus er at balancere formålet med vores uddannelser med målene i fagene samt elevernes og personalernes trivsel.  

Du vil som rektor få en helt unik mulighed for at påvirke et gymnasium, som kan rigtig meget, men gerne vil mere. Kernen er at sikre klar faglig profil og hvor alle kan samles og begejstres af koblingen mellem praksis og teori. Stillingen er en krævende og spændende ledelsesudfordring, hvor du skal inspirere og lade dig inspirere af dygtige medarbejdere med gode indsigter og stolthed over allerede opnåede resultater samt inddrage elever, som hele tiden udfordrer os på, hvordan vi bedst kan være skole. 

Den nye rektor vil indgå i den samlede ledelse for ungdomsuddannelserne på Aarhus Business College, som for nuværende består af en uddannelsesdirektør, rektorer, vicerektorer, pædagogiske ledere og pædagogiske koordinatorer. Rektorstillingen refererer til uddannelsesdirektøren.  

INDHOLD I STILLINGEN 
 • Pædagogisk ledelse - udvikling af undervisningen og underviserrollen 
 • Personaleledelse  
 • Ressourceledelse, rekruttering og økonomi 
 • Fastholdelse og nyetablering af partnerskaber med folkeskoler, UU-centre og andre relevante samarbejdspartnere 
 • Bidrage til opstilling af strategiske mål og indfrielse heraf 
 • Styre og koordinere internt og eksternt (myndighedskrav, lovgivning mv.) 
 • Fremme lærings- og skolemiljøet - udviklingen af et godt og sundt ungdomsliv, der fremmer både faglighed og fællesskab.  
PROFIL 
 • Du er robust, synlig, åben og en god samtalepartner. Du har indlevelsesevne, overblik, er kreativ og fokuseret på opgaven. Du har en inddragende ledelsesstil, hvor den åbne dør og lyttende tilgang er en del af DNA’et.  
 • Du arbejder struktureret og effektivt, er vedholdende og god til at inspirere. Du besidder en naturlig autoritet og har lyst og evne til at lede. Du er motiveret af at skabe et godt læringsmiljø og har både evner og lyst til at udvikle undervisningen og underviserrollen.  
KVALIFIKATIONER  
 • Du har relevant uddannelsesmæssig og pædagogisk baggrund og erfaring  
 • Du har fem års erhvervserfaring - heraf en del inden for pædagogik og ledelse  
 • Du har grundigt kendskab til uddannelser - gerne både gymnasiale og erhvervsrettede uddannelser   
 • Du har pædagogikum indenfor et eller flere fag på gymnasialt niveau eller tilsvarende   
ANSÆTTELSE  

Ansættelsen sker i henhold til Cirkulære om aftale om ansættelse af chefer ved institutioner inden for undervisning og uddannelse på Undervisningsministeriets område.  

TILTRÆDELSE 

Tiltrædelse den 1. december 2023 eller efter aftale.  

ANSØGNING  

Ansøgningsfrist er den 18. oktober 2023.   

Upload din ansøgning, CV, eksamensbeviser og relevante bilag via https://aabc.dk/om-aabc/jobs/.   

Vi forventer, at 1. samtale finder sted den 27. oktober 2023 og 2. samtale den 31. oktober 2023. Til 2. samtale skal man forvente at besvare en case-opgave.  

OM OS  

EUX-Gymnasiet er en del af Aarhus Business College, som foruden gymnasiet består af HHX-Gymnasiet, Hovedforløb, kurser & efteruddannelse samt EUD10. Derudover er Aarhus Business College værtsskole for Videncenter for Digital Handel samt flere administrative fællesskaber.  

Aarhus Business College er en uddannelsesinstitution med ca. 3.000 årselever og ca. 550 medarbejdere. Direktionen består af skolens direktør, ressourcedirektør og to uddannelsesdirektører.      

Læs mere på www.aabc.dk.   

SPØRGSMÅL?  

Du er meget velkommen til at kontakte os for at høre mere om stillingen. Ring eller skriv til uddannelsesdirektør Hans Henning Nielsen tlf. 2324 4182, hani@aabc.dk.  

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Aarhus Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: fuldtid

-Arbejdsgiver:

EUX-Gymnasiet, Sønderhøj, 8260 Viby J

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 18-10-2023; - ansøgningsfristen er overskredet

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/5915159

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet