Kontorchef til Præhospitalets administration

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Præhospitalet er en organisation, som er i en rivende udvikling og omstilling, og som hver dag yder livsvigtige indsatser for vores borgere og patienter. Det er et område med mange interessenter og stor bevågenhed fra politikere, presse og befolkning.  

Du bliver ansat i en spændende brydningstid, hvor vi står over for en række større udviklingsinitiativer og projekter. Samtidigt har vi vigtige opgaver med at videreudvikle og konsolidere vores organisation og drift efter hjemtagning af mere end halvdelen af regionens ambulancer.

Vi har derfor brug for en erfaren leder med et strategisk blik og gode samarbejdsevner, og som er god til at lede og styre processer. 

Vi er på ganske kort tid vokset til en stor driftsorganisation, og du får derfor en vigtig opgave med at binde vores organisation sammen på tværs af stabe og driftsenheder. Du skal være med til at udvikle, hvordan stabsfunktionerne bedst muligt understøtter driftsafdelingerne og samspillet på tværs i organisationen. Vi vægter derfor højt, at du har stærke relationelle kompetencer og er dygtig til at facilitere et konstruktivt samarbejde både internt i vores organisation, men også ved at bygge bro til vores samarbejdsparter på hospitaler, i kommuner og praksissektor.

Den kommende tid vil være præget af en stor mængde af opgaver og projekter, som på grund af deres omfang og kompleksitet vil kræve meget af afdelingerne. Det betyder også, at der vil blive stillet store krav til dig og din rolle som den, der får enderne til at nå sammen.

Kontorchef for administrationen
Præhospitalets administration udgør sammen med afdelingen for Uddannelse og Kvalitet den samlede stabsfunktion i Præhospitalet. De to stabe understøtter hospitalsledelsen og afdelingsledelserne ift. drift og udvikling, og de har et tæt samarbejde om en lang række opgaver og projekter på både ledelses- og medarbejderniveau.

I administrationen varetages opgaver inden for:

 • Sekretariat og ledelsesunderstøttelse
 • HR, MED-system og arbejdsmiljø
 • Regnskab, budget og økonomi (team med funktionsleder)
 • It, udvikling og drift (team med funktionsleder)
 • Kommunikation og pressehåndtering (team med funktionsleder)
 • Planlægning, analyser og udbud
 • Projektstyring og projektledelse
 • Driftsunderstøttelse, herunder drift af ambulancebaser
 • Administrering af kontrakter
 • Organisationsudvikling og –konsolidering
 • Serviceklager og henvendelser

En af dine vigtigste opgaver som kontorchef bliver at skabe og opretholde et solidt overblik over de mange opgaver og projekter, som skal løses i organisationen i den kommende tid som et led i den tværsektorielle omstilling og udvikling mod et mere bæredygtigt sundhedsvæsen. 

Du bliver en tæt sparrings- og samarbejdspartner til hospitalsledelsen, og du løser opgaverne i samspil med Præhospitalets samlede ledergruppe.

Som leder af Præhospitalets administration understøttes du af tre funktionsledere på områderne for it, økonomi og kommunikation. Der er i alt cirka 33 medarbejdere i administrationen, og du bliver nærmeste leder for de tre funktionsledere og for de 18 administrative medarbejdere, der ikke indgår i de tre teams.

Vi kan tilbyde dig:

 • en interessant og krævende stilling med højt tempo og spændende, faglige udfordringer.
 • mulighed for indflydelse på afdelingens opgaveløsning og organisationens udvikling.
 • en afdeling med kompetente, engagerede og dedikerede medarbejdere.
 • en arbejdsplads med en uformel omgangstone og plads til forskelligheder og humor.
 • relevant efteruddannelse samt faglig og personlig udvikling.

Dine vigtigste opgaver bliver at:

 • have det overordnede ansvar for administrationens understøttelse af Præhospitalets drift og udvikling.
 • sikre overblik over og sammenhæng mellem organisationens mange udviklingsprojekter.
 • være sparringspartner og rådgiver for hospitalsledelsen og medarbejderne i administrationen.
 • være personaleleder for medarbejderne i Præhospitalets administration og sikre et godt arbejdsmiljø i afdelingen.
 • fordele og prioritere opgaverne i afdelingen og sikre høj kvalitet i opgaveløsningen.

Vi forventer, at du:

 • har en samfundsvidenskabelig kandidatuddannelse eller anden relevant uddannelse på kandidatniveau.
 • har solid erfaring med personaleledelse gerne suppleret med en lederuddannelse.
 • kan operationalisere og eksekvere strategiske beslutninger.
 • kan planlægge, koordinere, prioritere og styre en meget stor variation af opgaver og projekter – uden at miste overblikket.
 • har en anerkendende og værdibaseret ledelsesstil med fokus på tillid og frihed under ansvar.
 • understøtter medarbejdernes trivsel og sætter en ære i at være en synlig og engageret leder.
 • er imødekommende og dygtig til at fastholde og udvikle gode samarbejdsrelationer på tværs af faggrupper.
 • har god organisationsforståelse og trives i en politisk styret organisation og på et område med stor politisk bevågenhed.
 • er ansvarsbevidst, ambitiøs og proaktiv samt har stærke kommunikative kompetencer og analytisk sans.

Det vil være en fordel, hvis du har kendskab til og gerne erfaring med det regionale sundhedsvæsen. Vi forventer, du har erfaring med sagsbehandling og offentlig forvaltning, sager til det politiske niveau og politiske beslutningsprocesser, budget og regnskab samt erfaring med at understøtte opgavevaretagelsen i en driftsorganisation.

Præhospitalet er den driftsorganisation i Region Midtjylland, der har ansvaret for det akutte, præhospitale område, herunder ambulancer, akutlægebiler, AMK-vagtcentral, liggende og siddende sygetransport samt det regionale sundhedsberedskab. Den landsækkende akutlægehelikopterordning drives ligeledes fra Region Midtjylland.

Kulturen i Præhospitalet er præget af, at alle vil levere præhospital indsats af højeste kvalitet.

Løn- og ansættelsesvilkår
Ansættelsen sker ved Region Midtjylland med tjeneste ved Præhospitalet. Kontorchefen refererer til hospitalsledelsen. Ansættelse sker i henhold til gældende overenskomst. Aflønningen fastlægges i henhold til principperne om lokal løndannelse.

Du får arbejdsplads i Præhospitalets lokaler på Olof Palmes Allé 34, 8200 Århus N.

Yderligere oplysninger
Hvis du har spørgsmål til stillingen, kan du henvende dig til Konst. Præhospital direktør Dorthe Klith på telefon 20 26 17 99 eller på mail Dorthe.Klith@STAB.RM.DK

Læs mere om Præhospitalet på vores hjemmeside: www.ph.rm.dk

Ansøgningsfrist                                                   
Din ansøgningen skal være os i hænde senest den 8. juni 2023. Vi forventer, at 1. samtalerunde bliver den 14. juni 2023 og at 2. samtalerunde kommer til at ligge i uge 25.

Hvis du går videre til 2. samtalerunde, bliver du bedt om at udfylde en test med en efterfølgende testsamtale. Testforløbet ligger i perioden mellem de to samtalerunder.

Send din ansøgning med relevante bilag via nedenstående link.

 

 
Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret.

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Aarhus Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: fuldtid

-Arbejdsgiver:

Region Midtjylland, Olof Palmes Alle 34, 8200 Aarhus N

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 08-06-2023; - ansøgningsfristen er overskredet

Ved skriftlig henvendelse: https://midtjob.dk/ad/kontorchef-til-praehospitalets-administration/jj4r4w/da

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/5838267

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet