Adjunkt/lektor med specialpædagogisk viden målrettet 0-6 års området søges til Efter- og videreuddannelse, VIA University College

Profilbillede

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

VIA University College, Efter- og videreuddannelse søger en adjunkt/lektor til varetagelse af underviser- og konsulentopgaver inden for 0-6 års området og med et særligt fokus på specialpædagogisk vidensopbygning ind i almenområdet. 

Om stillingen:

Vi søger en kompetent og engageret kollega til 0-6 års området, som har stor viden om og erfaring med specialpædagogik. Dette primært med specialpædagogisk viden ind i almenområdet, men også ift. specialinstitutioner og PPR.

Dine opgaver og ansvarsområder vil især have fokus på at skabe de bedste betingelser for kompetenceudvikling af medarbejdere, der skal udvikle og/eller forandre den specialpædagogiske viden og praksis til gavn for børnene.

Størstedelen af dine arbejdsopgaver vil veksle mellem underviser- og konsulentopgaver. 

Du vil ligeledes skulle bidrage til dialoger, design og udvikling af skræddersyede forløb med vores aftagere. Det er derfor også en forventning, at du kan indgå i mange forskellige typer af samarbejdsrelationer samt har et drive for og aktivt bidrager til at hjemtage nye opgaver.

Pædagogik og opvækst i VIA Efter- og videreuddannelse (EVU)

Stillingen er placeret i EVU-fagmiljøet pædagogik og opvækst. Vi har et bredt sammensat og stærkt fagligt miljø inden for dagtilbudsområdet, det fritidspædagogiske område samt social- og specialpædagogiske område primært rettet mod almenområdet. Vi løser mange spændende og varierede opgaver i spændingsfeltet mellem teori og praksis samt undervisning og konsulentopgaver

Der er højt til loftet og man har stor indflydelse på den interne koordination og udvikling af aktiviteter i tæt samarbejde med kolleger og ledelse. Vi tager afsæt i og værdsætter en kombination af høj grad af ansvarlighed, selvstændighed, godt kollegaskab samt stærke samarbejdsrelationer, både internt og eksternt.

Dine opgaver vil variere over tid og omfatter:

 • Undervisning på vores pædagogiske diplomuddannelser (PD) i PD-retningerne:
  • Specialpædagogik
  • Psykologi (særligt modulet neuropædagogik og neuropsykologi)
  • Pædagogisk og socialpædagogisk arbejde.

Undervisning på PD er på bachelorniveau. 

Deltagerne på PD vil ofte have forskellige faglige baggrunde.

 • Underviser- og konsulentopgaver, som er skabt i tæt samarbejde med vores aftagere – dette i form af f.eks. kurser, temadage, fyraftensoplæg, webinar/online forløb, faglige sparringer i praksis, observationer i praksis, udviklingsprojekter mv.

Opgaverne vil både være generelle for 0-6 års området samt have et mere specialpædagogisk fokus.

 • Udvikling af efter- videreuddannelse inden for det specialpædagogiske rettet mod 0-6 års området, specialinstitutioner og PPR. 
 • Opbygning af netværk og salgsarbejde – herunder møder, design og udvikling af kompetenceudviklingsforløb samt tilbudsgivning.
 • Proces- projektledelse
 • Deltage i relevante forsknings- og udviklingsaktiviteter samt bidrage til projektansøgninger

Din profil 

Vi søger dig der har en uddannelse på kandidat- eller masterniveau og måske har du endda en Ph.d. 

Du trives i et foranderligt miljø med mange forskellige opgavetyper. Du trives med og hviler i både rollen som underviser og konsulent.

Du motiveres af at skabe udvikling tæt på og i samarbejde med praksis.  

Du har tillige solid praksiserfaring fra f.eks. PPR, konsulentfunktion, underviserstilling eller måske er du fra dagtilbud/SFO og arbejder specialpædagogisk.

 Vi søger herudover en kollega der:

 • Har solid faglig viden og erfaring med specialpædagogikken 
 • Er faglig opdateret med nyeste udvikling og viden inden for dagtilbud 
 • Har lyst til at indgå i netværks- og salgsarbejdet med det formål at skabe øget aktivitet 
 • Trives med forandringer og drives af vedvarende udvikling af eget samt kollegaers faglighed til gavn for praksis
 • Har fingeren på pulsen og ser udviklingspotentialerne for området og formår af omsætte disse til relevant efter- og videreuddannelse,
 • Er imødekommende og åben og har gode samarbejdsevner 
 • Du er nysgerrig på aktuelle samfundsmæssige forandringer og behov – f.eks. digitale teknologier og bæredygtighed samt har mod på at inddrage dette i din undervisning og opgaveløsning
 • Trives i et foranderligt og udviklingsorienteret miljø, hvor der i perioder kan være ’mange bolde luften’

Om VIA Efter- og videreuddannelse

I VIA Efter- og videreuddannelse er vi optaget af at være en del af løsningen på aktuelle samfundsudfordringer, organisationers kompetencebehov og den enkeltes ønsker for fremtiden. Derfor arbejder vi med at skabe bæredygtige uddannelser og sikre gode karrieremuligheder gennem et helt arbejdsliv.

Vi arbejder med videreuddannelse på diplom- og akademiniveau, kurser, konferencer og skræddersyede forløb, som alle sammen tager udgangspunkt i og matcher behovet hos vores aftagere og samarbejdspartnere. Vi er organiseret i stærke fagmiljøer, der er målrettet forskellige faggrupper og sektorer, hvilket sikrer, at vi kan bidrage med kompetenceudvikling og viden, der kan omsættes til handling i praksis.

Vi kan tilbyde en fleksibel hverdag med stor indflydelse på tilrettelæggelsen af dine opgaver.  Hos os bliver du en del af inspirerende og udviklende fagmiljøer i en organisation, hvis speciale er efter- og videreuddannelse i tæt samarbejde med praksis. 

Løn- og ansættelsesforhold: 

Løn- og ansættelsesforhold fastsættes efter gældende aftaler og overenskomst inkl. pension inkl. pensionsbidrag.

Ansættelse sker i henhold til gældende overenskomst og aftaler indgået med relevant faglig organisation.
Ansættelsen er omfattet af Bekendtgørelse om stillingsstruktur for undervisere ved erhvervsakademier, professionshøjskoler og Danmarks Medie- og Journalisthøjskole nr. 1458 af 24. juli 2021 og bekendtgørelse om lektorkvalificering, lektorbedømmelse og docentbedømmelse af undervisere ved erhvervsakademier, professionshøjskoler, Danmarks Medie- og Journalisthøjskole og visse maritime uddannelsesinstitutioner. nr. 673 af 13. maj 2020.

Link til stillingsstrukturen:
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/1458
Link til lektorkvalificeringsbekendtgørelsen:

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/673

 

Ansættelsen er som udgangspunkt på fuld tid. Deltid vil være en mulighed, dog minimum 30 timer, det kræver, at du angiver den ønskede ansættelsesnorm i ansøgningen.

Arbejdssted er Aarhus N, men dine opgaver vil være i hele Region Midt samt nationalt. Det forventes derfor at du har kørekort og bil til rådighed. 

Vi opfordrer interesserede ansøgere til at have sat sig ind i kompetencemålene for de nævnte PD-retninger og moduler. 

Er du interesseret? 

Vil du vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte efter- og videreuddannelseschef for Pædagogik og opvækst, Dorte Qvortrup Dinnesen på 8755 1971  ddin@via.dk 

Ansøg stillingen via vores online rekrutteringssystem.

Vi skal have din ansøgning senest d. 1. august 2023 og vi forventer at holde 1. samtale d. 18. august og 2. samtale d. 22. august. 

Om VIA University College
VIA er en professionshøjskole og en af Danmarks største uddannelsesinstitutioner. Vi uddanner bl.a. lærere, sygeplejersker, ingeniører og designere – i samarbejde med arbejdslivet og med afsæt i forskning og et globalt udsyn. Det gør vi, så de studerende med mod, passion og nysgerrighed sætter aftryk på verden. 
Vi tager ansvar for samfundet og for at skabe en bæredygtig fremtid sammen med vores omverden. Vi står solidt på vores faglige fundament og flytter grænserne for, hvordan vi udvikler, deler og anvender viden. Og vi fejler, lærer og lykkes sammen. For det er i ambitiøse lærende fællesskaber, vi sætter det stærkeste aftryk. Derfor arbejder vi i VIA mod en enkel, fælles vision: Tag ansvar. Flyt grænser. Lær sammen.
VIA i runde tal: 18.800 studerende på flere end 40 professionsbacheloruddannelser. 20.000 studerende og kursister om året på diplomuddannelser og andre efter- og videreuddannelsesforløb. 2.040 medarbejdere fordelt på otte campusser i Region Midt. I 2020 blev VIA udpeget til UNESCO Verdensmålsskole for vores arbejde med at integrere FN’s verdensmål i undervisningen.

Læs information om anvendelse af personoplysninger i forbindelse med rekruttering på dette link: https://via.career.emply.com/persondatapolitik
VIA opfordrer alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen.

Læs mere om VIA University College på http://www.via.dk/.

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Aarhus Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: fuldtid

-Arbejdsgiver:

VIA University College, Hedeager 2, 8200 Aarhus N

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 28-07-2023; - ansøgningsfristen er overskredet

Ved skriftlig henvendelse: https://via.career.emply.com/ad/adjunkt-lektor-med-specialpaedagogisk-viden-malrettet-0-6-ars-omradet-soges-til-ef/v2wnff/da

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/5845668

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet