TEAMLEDER TIL PÆDAGOGISK PSYKOLOGISK RÅDGIVNING (PPR) I AARHUS KOMMUNE

Profilbillede
dato

Brænder du for ledelse, og er du optaget af at skabe de bedst tænkelige rammer for børn og unges trivsel? Motiveres du af at lede læringsfællesskaber mellem Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) og dagtilbud, skole og klub, hvor den fælles opgave er at skabe Bredere Børnefællesskaber, hvor færre børn mistrives og står udenfor det lokale fællesskab? Så er du måske vores nye teamleder i PPR.

Om jobbet
En af teamlederne i PPR har fået ansættelse som skoleleder i Aarhus Kommune, og derfor er en lederstilling ledig pr. 1. august 2024.
I PPR har vi fokus på at arbejde tværfagligt med de andre fagkontorer og helt tæt sammen med vores dagtilbud, skoler og klubber. Vi tror på, at vi ved at skabe Bredere Børnefællesskaber kan bidrage til at vende udviklingen, så færre børn mistrives, og færre har behov for et specialpædagogisk tilbud. Alle børn skal have et lokalt tilbud af høj kvalitet – og børn i udfordringer skal hjælpes tidligere og tættere på deres hverdag. 
PPR arbejder på individ- og fællesskabsniveau og understøtter både direkte og indirekte med sine fagligheder, helt tæt på og i samarbejde med praksis. Alle arbejder målrettet på at skabe deltagelsesmuligheder for børnene i deres læringsmiljø og for at sikre, at børn i udfordringer får den rette hjælp. Barnets stemme, samarbejde med forældrene og arbejdet for en tidlig og koordineret indsats er afgørende for, at vi lykkes med opgaven.

Børne- og Ungepolitikken er vores fælles værdimæssige ramme og grundlaget for at skabe sammenhæng på tværs for alle børn og unge i Aarhus mellem 0 og 18 år. 
Børnene gør, hvad de kan. Børnene er ikke problemet, men de viser os voksne problemet. Det stiller krav til, at de professionelle tager ansvar for børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse. Vi har et særligt fokus på, at vi som professionelle aldrig bliver færdige med at øve os, at vi finder løsningerne i fællesskabet, og at barnets udvikling altid er et produkt af samspil mellem barnet selv og barnets miljø. 

Tilgangen i Bredere Børnefællesskaber justerer måden, som vi samarbejder om børn i udfordringer på, og medfører en omstilling i indsatserne til børn og deres familier, så de får tidligere og hurtigere hjælp, sammenhængende og koordinerede indsatser og mindre indgribende indsatser, som er tættere på barnet og familiens nærmiljø. PPR i Aarhus Kommune har som følge heraf nyligt været igennem en reorganisering, hvor fokus er, at PPR skal endnu tættere på praksis.

Med PPRs professionelle tilgang skal PPR samarbejde og give tæt følgeskab til dagtilbud, skoler og klubber. Sammen understøttes stærkere og mere mangfoldige børnefællesskaber i det almene, og for nogle børn gennem specialiserede tilbud, så flest mulige børn og unge starter og kan blive i deres lokale tilbud.

Du vil som teamleder i PPR indgå i et lederteam med de andre fire teamledere samt en leder for Team Visitation og tilsyn og en leder for Team Administration og strategi i PPR. Du får personaleledelse af 25-30 PPR-medarbejdere med forskellige faglige baggrunde og forskellige funktioner, såsom psykologer, pædagogiske fagkonsulenter og tale- og hørekonsulenter. Samtidig er du som teamleder i tæt samarbejde med en ”klyngegruppe 0-18 år”, som består af geografiske klynger dannet af dagtilbud, klubber og skoler. Du vil have ansvar for faglig ledelse af indsatser tæt koordineret med områdets Børn- og Ungechefer. 

Du har særligt fokus på
Reorganiseringen er udsprunget af arbejdet med Bredere Børnefællesskaber, ny organisering i Børn og Unge samt opstarten af Relationel Velfærd – sidstnævnte sker i tæt samarbejde med Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse. Det er vigtigt, at du tager ledelse på denne retning og de opgaver, der ligger her. Du skal arbejde tæt sammen med lederteamet i PPR om at sætte retning for den spændende forandringsproces, som PPR står midt i, og have en tæt faglig ledelse af medarbejderne i PPR samt et tæt samarbejde med de lokale ledere i vores institutioner.
Vi ønsker, at du har blik for det gode arbejdsmiljø, kan bidrage til at skabe psykologisk tryghed og støtte medarbejderne i denne transition og med blik for de nødvendige prioriteringer.
Du har erfaring med at arbejde inden for børne- og ungeområdet og har et indgående kendskab til det pædagogiske, psykologiske og didaktiske fagområde. Du er reflekterende og evner at læse og lede på data. I samarbejde med lederteamet, de øvrige fagkontorer og institutionerne bliver du en del af et stort læringsfællesskab, som med afsæt i data fremmer den ønskede kulturudvikling til gavn for børnene og de unge i Aarhus Kommune.

Dine opgaver
Som teamleder får du et bredt spænd af opgaver, hvor der både er tale om forskelligartede faglige- og samarbejdsmæssige snitflader. Dine opgaver vil bl.a. indbefatte:

 • Personaleledelse af medarbejdere med forskellige fagligheder og funktioner i PPR
 • Indgå i tæt samarbejde med de øvrige teamledere, PPRs samlede ledelsesteam samt makkerskab med læringspartner, hvor I samarbejder om mange af teamets opgaver
 • Lede og understøtte på baggrund af bl.a. data, det lokale samarbejde i klyngegruppen (dit område) og samarbejdet med resten af organisationen
 • Lede PPRs drift og særlige indsatser i dit område samt udvikling af Bredere Børnefællesskaber 0-18 år
 • Varetage ledelse af bydækkende indsatser i PPR
 • Lede organisatoriske forandringer, hvor PPR skal tættere på praksis og understøtte direkte og indirekte i arbejdet med dagtilbud, skoler og klubber 0-18 år
 • Lede teammøder, faggruppemøder, monomøder etc.

Om dig

 • Du balancerer de strategiske dagsordener med faglige argumenter og kan lede både nedad, opad og til siden
 • Du leder ud fra Børn og Unges værdier, og kan videreføre igangsatte indsatser
 • Du kan etablere et tæt samarbejde mellem PPR og dagtilbud, skoler og klubber, så vi sammen når vores mål
 • Du understøtter en faglig stærk opgaveløsning, arbejder datainformeret og har modet til at udfordre antagelser
 • Du er optaget af faglig ledelse, og kan selv sætte praksis på egen direkte og indirekte ledelse af medarbejderne i PPR
 • Du er en god kommunikator både skriftligt og mundtligt, og forstår balancen mellem at tale og lytte og kan oversætte og skabe følgeskab på komplekse dagsordner
 • Du skaber overblik og sammenhæng, og kan arbejde struktureret med komplekse opgaver
 • Du fremmer en attraktiv og bæredygtig arbejdsplads med en høj grad af social kapital og psykologisk tryghed

Krav til stillingen
Du har ledelsesmæssig erfaring, gerne fra politisk ledet organisation.
Du har kendskab fra pædagogisk praksis med arbejdet inden for børn og ungeområdet, gerne både inden for almen- og specialområdet.
En relevant uddannelsesmæssig baggrund, gerne suppleret med relevant ledelsesuddannelse.
Kan lede forskellige faggrupper med fokus på opgaven.
Gerne erfaring med formidling og kommunikation.

Derfor skal du vælge os 
Som teamleder får du muligheden for at videreføre og videreudvikle Børn og Unges og PPRs mange ambitiøse indsatser for at skabe læring og trivsel for alle børn og unge i Aarhus Kommune. Et PPR, som lyttes til lokalt og nationalt. Du bliver en del af et konsolideret ledelsesteam, hvor fælles dagsorden sætter retningen. Samtidig bliver du leder i et stærkt læringsfællesskab, som blandt andet afspejles af en PPR-organisation, hvor tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljøgruppen er vigtige samarbejdspartnere. Du vil lede nogle meget kompetente og engagerede medarbejdere, og du skal bidrage til at løse PPRs mange, spændende og komplekse opgaver.

Læs om #detvigør i Børn og Unge 
Børn- og ungepolitikken: Børne- og ungepolitik (aarhus.dk)
AarhusKompasset: Aarhuskompasset
PPR: Pædagogik, Organisation og Sundhed 
Bredere Børnefællesskaber: Bredere Børnefællesskaber
Stærkere læringsfællesskaber: Stærkere Læringsfællesskaber 

Løn og ansættelse 
Der er tale om en fuldtidsstilling med løn i forhold til gældende overenskomst. 

Ansættelse pr. 1. august 2024

Hvis du vil vide mere
Hvis du vil vide mere, er du velkommen til at kontakte chefen for PPR, Helle Mølgaard, på telefon 4185 7193.

Ansøgning
Du sender os din ansøgning og bilag elektronisk senest den 9. juni 2024. Den 12. juni udvælger vi de kandidater, vi inviterer til samtale. Første samtalerunde afholdes den 18. juni Der medvirker en HR-konsulent i ansættelsesprocessen, og der vil blive brugt færdigheds- og personlighedstest i forbindelse med rekrutteringsprocessen. Test, testinterview og referencer vil foregå 20. og 21. juni. Anden samtalerunde afholdes den 25. juni.

Klik på ”Ansøg” nedenfor for at udfylde og sende din ansøgning. Alle felter med * skal udfyldes. Først når du har modtaget en kvittering pr. e-mail, har vi modtaget din ansøgning.

I Aarhus Kommune sætter vi børnene i centrum. 
Vi vil give alle børn og unge de bedste betingelser for at lære, udvikle sig og trives. Det kræver stærke læringsfællesskaber og tværfagligt samarbejde mellem de voksne omkring barnet. I Aarhus Kommune bliver du en del af en samarbejdskultur, hvor data, viden og erfaringer inddrages, så alle får mulighed for at lære sammen af hinanden og med hinanden på tværs af professioner, medarbejdere og ledelsesniveauer. Vi tror på, at børn og unge gør, hvad de kan. Børnene er ikke problemet, men de viser problemet. I Aarhus Kommune tager de voksne ansvar for læring, udvikling og trivsel for alle børn og unge. 

    
Om Aarhus Kommune
Aarhus Kommune er Jyllands største arbejdsplads, hvor 28.000 professionelle og passionerede kollegaer hver dag arbejder for at gøre visioner til virkelighed og skabe værdi for borgere og samfundet omkring os. Vi er en arbejdsplads, der vægter faglighed og samarbejde højt og vi tror på, at vores forskelligheder er med til at gøre Aarhus for en god by for alle.  

Sammen arbejder vi for en bæredygtig og inkluderende by, hvor både ansatte, borgere, virksomheder og naturen kan trives og blomstre. Vi har ambitioner for byen – og for dig. Kom og vær med!


 

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Aarhus Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: fuldtid

-Arbejdsgiver:

Aarhus Kommune, Grøndalsvej 2, 8260 Viby J

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 09-06-2024;

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/6044822

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet