Referat af generalforsamlingen 2015

dato

Nyheden er fra Stavtrup Fodbold

Dagorden iflg. Vedtægterne:

1. Valg af dirigent og referent

Jesper M. Jensen vælges til dirigent. Han takker for valget og konstaterer, at generalforsamlingen er lovligt indkaldt.

Jakob Kanne Bjerregaard vælges til referent.

2. Bestyrelsens beretning ved formand Peter Kaarup

Året har været præget af at være 2/3 driftsorienteret og 1/3 turbulent. Der er brugt meget tid på Ny start.

Dementi: Rygterne om, at Karin og Steen har snydt eller taget af kassen, kan jeg pure afvise og mane til jorden – det har intet på sig. Det handler udelukkende om ønsket om et nyt ansigt udadtil, struktur, fordeling af opgaver og anvendelse af klubbens faciliteter og klubkultur/ånd.

En ny start…

De 3 F´er – fodbold, fællesskab og godt kammeratskab

Klubkultur:

Vi skal have klubkulturen tilbage i klubben - dvs. vi skal "elske" at komme i klubben, fordi det er hyggeligt, vi møder vores kammerater, venner og familie og der er aktiviteter, der understøtter disse. Desuden er der tilbud til de mindste/unge på spil, hyggehjørne og fjernsyn/ipad etc.

Vi skal hjælpe hinanden med at passe på vores klubhus, vi indfører de "10 bud” og kårer årets "gode ildsjæl/kammerat" f.eks. ud fra, at man indstiller en person til bestyrelsen/udvalg. Desuden vil der blive kåret en person eller et hold, der gør en ekstra indsats til gavn for fællesskabet og klubben.

De 10 bud handler om:

- Ryd op - din mor er her ikke...

- Efterlad klubben som du gerne vil finde den igen

- Vær en god kammerat

- Det sociale er i højsædet

- Der er plads til alle (mobbekultur - sig nej til mobning m.m.)

etc.

Hold din næste fest (fødselsdag, familie-komsammen etc.) i klubben for billige penge

Brug vores sponsorer - de støtter klubben og dermed dig

Husk, vi er ALLE aktive og lægger en arbejdsindsats i klubben for at hjælpe og ikke for penge - så hjælp og støt hinanden i bestræbelserne på at gøre klubben til et bedre sted at være for både unge og ældre

Kiosken:

Øl-priserne sættes ned.

- En fadøl skal fremover koster 20 kr. og 5 for 100 kr.

- En kasse flaske øl/dåse til 10 kr. stk. - 1 ks. 300 – ved køb af flere laver vi specialaftaler.

- Vand sættes ned til 10 kr. stk.

Vil vil tilbyde sund mad i kombination med det usunde (pølser, is og slik) og fællesspisning på tværs, forældre-børne-arrangementer, tag-med-hjem til aften eller book din næste fest med mad fra SIF Gourmet-kiosken

I det hele taget skal der være en række aktiviteter, der understøtter afvikling af kampe (publikum) og får flere mennesker til at bruge klubben fremover – vi puljer kampene, så de ligger f.eks. hele lørdag.

Trænere:

1. holdets træner Martin Skov har tilbudt at være "guide" på 1-2 årlige trænerseancer for primært trænere fra U10-U19, hvor han vil give dem tips- og tricks, øvelser til spændende træning, erfa-udveksling og i det hele taget sørge for et øget samarbejde i klubben. Der skal fokus på at hjælpe og støtte, så medlemmer og brugere føler de får god træning i SIF og ikke skal tage til Viby eller Lyseng i stedet.

U5-U9: Jesper Steffensen har tilbudt sig som coach på trænere/forældregruppen med fokus på organisation, inspiration, taktik og udvikling, så alle kan overskue opgaverne og ikke mindst ved, hvad der kræves.

Det er tanken, at vores unge fra U13-14-stykker skal være med til at understøtte træningen for de mindre i samarbejde med forældregruppen for U5-U9 og U15-U17 ligeledes på U10-U13/14 og måske seniorerne på U15-U17/19/21. Dvs. disse skal have fokus på det sportslige, og "de voksne" støtte op omkring alt det administrative og deltage i træningsseancerne og i det hele taget sikre at tingene fungerer omkring holdet.

Årshjul:

Vi skal "skilte" med, hvad der sker i klubben - det være sig:

- Kampe i løbet af ugen/weekenden

- Diverse aktiviteter (fællesspisninger, champions league-seancer, aftermatch-spisning, Dong-seancer, playstation-konkurrencer osv.)

- Kom og vær med til at sætte net i målene

- Kridtning og baneopmåling etc

- Vi gør hovedrent den xx - og skal bruge 10 mand a 2 timer - tilmeld dig til ....

- Stautrup Cup - 1. weekend i august (et helt særskilt kapitel)

- DBU-fodboldskole

- Pige-raketten

osv.

Samarbejdspartnere:

Vi skal kontakte alle lokale virksomheder, som skal være en del af familien.

Støtter virksomheden klubben, støtter vi også virksomheden.

Finders-fee på nye medlemmer (kontingent-nedsættelse) og sponsorer (honorering efter nærmere aftale: skaf en sponsor og får 500 kr. i finders-fee)

Ny hovedsponsor: Sparekassen Kronjylland – skal du skifte bank – så tag fat i Peter

Materialesponsor: KFS BYG (Thomas Lignell) – skal du bygge hus, så tag fat i Thomas

Rengøringssponsor: BarutRen – kender du nogen der skal bruge rengøring – så tag fat i Barut

Stautrup Cup:

- En selvstændig forening med egen bestyrelse og generalforsamling - skal samles op - senest til marts (ligger pt. ved Claus Handske der er formand for SC)

- Støt klubben og meld dig som "aktiv" til Stautrup cup´en - overskud fra Stautrup Cup´en anvendes til forbedring af klubhuset og ved ændring af vedtægterne f.eks. støtte til udlandstur eller andet som en aktiv gruppe af forældre, trænere eller lignende ønsker støtte til.

Kunstgræsbane:

- Vi skal have nedsat et udvalg, som går aktiv i kløerne på kommune og planerne om at få beskrevet behovet i Stautrup IF.

Der er dog et stykke vej, da der er mange forhold, der gør sig gældende og en anseelig driftsudgift på mellem 50-250 tkr. årligt.

Men vi er optimistiske, og med de rigtige ressourcer er det naturligvis en opgave, vi lykkes med i nær fremtid. Der kan skaffes økonomi i det hvis, vi lejer banen ud 150 x årligt af 2 timer til en pris omkring 700 kr. - men iflg. Ivan kan vedligeholdelse også være helt nede omkring 50 tkr. Et udvalg vil arbejde med det og komme tilbage med et oplæg, som vi kan gå videre med.

Udvidelse af klubhuset m.m.:

Vi arbejder på en del tiltag - blandt andet:

- Flere omklædningsrum

- Udvidelse af opholdsrummet med en "børne- og spille afdeling"

- Ændring på terrassen (vinduer i stedet for plast)

- Udendørs aktivitetscenter (træningsudstyr - f.eks. placeret foran klubben mod p-pladsen)

- Andre gode input fra brugere af klubben og klubhuset

Der er mange opgaver, og det kræver frivillighed, engagement og commitment.

Ambitionen er, at vi gerne vil være kendte for at være klubben, hvor fodbold, fællesskab og kammeratskab er i højsæde.

Beretningen er godkendt

Thomas fortæller om arbejdet i ungdomsafdelingen

Der er udfordringer for de helt små. Vi mangler piger. Der er mange drenge, men de stopper for tidligt. Det skal der arbejdes på. Vi har lavet frivillige udvalg, men vi vurderer, at forældreinvolvering er en forudsætning for at udvikle afdelingen.

Mht.holdsport.dk får hvert hold deres egen hjemmeside på hjemmesiden og skal selv styre sin egen del. Man kan sætte den op, som man har lyst og evner til. Her kan man tilmelde sig kampe og modtage mails fra træner eller holdleder. Det tager ikke så lang tid at lave sin egen side, og det er vejen frem, bedyrede Thomas.

Der kommer mere information senere - og der vil blive afholdt et kursus for primært trænere og forældre, der koordinerer kørsel etc.

Morten G fortæller om arbejdet i seniorafdelingen.

Seniorafdelingen er glad for de nye trænere. Førsteholdet fungerer igen, og nu er det 2. holdets tur til at blive genrejst.

Thomas har masser af kompetencer til kvindeholdet, og nu kommer der et oldgirls-hold med rod i seniorafdelingen.

Gode fællestræninger har fået senior bedre knyttet sammen med resten af klubben. Håber også, at senior vil bruge klubhuset mere og udnytte de nye muligheder i Ny Start.

Overvejer at tilbyde rodløse klubber at bruge vores faciliteter for at skabe liv i klubhuset via såkaldte overbygninger - enten på klubniveau eller specifikke hold.

Erland/Leif fortæller om arbejdet i OB - mødte ikke frem.

Oldboys kan spille på flere hold, men de skal svare på Thomas Lignells mail om, hvilket hold de skal være tilknyttet.

3. Fremlæggelse af foreningens regnskab 2014

Det har sejlet, og nu kommer der ny styring på, siger formanden

Indtægter 702.669 kr.

- udgifter 721.693 kr.

Resultat - 19.203 kr.*

Egenkapital 175.741 kr. - fornuftig

Indestående bank 172.834 kr. - fornuftigt

* Indtægtsiden: lavere kontingenter (-32 tkr.), lavere - Thomas mener, det handler om, at der ikke har været mulighed for at styre spillerne, og det har været svært at se, hvor man skulle melde sig ind. Der har været en masse gratister - det slutter nu medholdsport.dk.

Omsætning i kiosken (-169 tkr.) - ikke så megen aktivitet med budget på 300t ca., og det har negativ betydning for bundlinjen.

Udgiftssiden: sportsmaster (+ 8 tkr.), DBU (+25 tkr.), holdudg.

(+37 tkr. – bus, stævner og udlandstur)

De øgede udgifter afspejler desuden mere baneleje.

Regnskabet kan tilsendes hvis ønskes - skriv til formand@stautrupfodbold.dk

Generalforsamlingen godkender regnskabet.

4. Fastsættelse af kontingent for medlemmerne

Bestyrelsen foreslår:

Ungdom - Højvangsskolen – kr. 800 - stigning på 100 kroner, fordi alle fra denne sæson får spillertøj inkluderet i kontingentet.

Ungdom - Søholmvej – kr. 1.100

Senior - kr. 1.500

Finders fee på kr. 500 - spørgsmål om vi skal give i rabat for et medlem, der skaffer et nyt medlem til klubben. SLETTES EFTER AFTALE MED SENIOR

Oldboys - kr. 1.100

Vi bør i Stavtrup have en fælles aftale om indkøb af tøj på tværs af fodbold og håndbold. Vi er i dialog med håndbold om at lave en fælles aftale om at spille i det samme tøj - måske med forskellige sponsorer.

Kontingentfastsættelse godkendt

5. Godkendelse af foreningens budget 2015

Medlemmerne opfordres til at være aktive og være med til at få gang i udlejning, mere salg osv. for at sikre det forhøjede budget.

Omsætning 862.250 kr.*

- Udgifter 818.000 kr.

Resultat 2015 44.250 kr.

Øget omsætning: kontingenter, kiosk (salg og

udlejning etc.)

Omkostninger: strammere styring – dog med

større budget og dermed flere muligheder

En mindre diskussion om udlandsture og hensættelser blev afklaret.

Budgettet er godkendt og kan tilsendes hvis ønskes - skriv til formand@stautrupfodbold.dk

6. Indkomne forslag

Forhøjelse af leje for klubben. Der er enighed om at forhøje lejen. Bestyrelsen undersøger områdets niveau og om, vi kan differentiere lejen, så eksempelvis beboerforeninger ikke skal betale fuld pris for et par timers møde.

Det blev også bragt op, at man kunne tilbyde børnehaverne at benytte klubhuset som madpakkested for børnehavebørn - evt. gratis.

Forslag om tegning af fodboldaktier til f.eks. 1.000 kr. – giver fordele som f.eks. Lån af telt m.m.

Målscoreraktier kunne være en mulighed.

Bestyrelsen tager forslagene til efterretning

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer

Bestyrelsen:

Peter – formand (ikke på valg)

Thomas – (ikke på valg)

Mette – trukket sig fra bestyrelsen (kasserer)

Karin – trukket sig fra bestyrelsen

Brian – trukket sig fra bestyrelsen

Jonas – trukket sig fra bestyrelsen

Morten Grunnet – på valg – ønsker genvalg

vs. vi skal finde 4 nye medlemmer – hvem ønsker at deltage i opbygningen af det nye Stautrup IF Fodbold”?

Ny bestyrelse:

Peter Kaarup

Thomas Lignell

Torben Søndergaard

Niels Jørgen Rasmussen

Morten Grunnet

Stig Pallesen

Jakob Kanne Bjerregaard

8. Valg af suppleant, revisor & revisorsuppleant

Suppleant – Torben Engel

Revisor – Henrik Søndergaard

Revisorsuppleant – ingen

9. Evt. og tak for i aften

Diskussionspunkter:

Hvorfor hedder det “Morfar Park”? Ungerne vil ikke spille der med det navn, når de nu har fint tøj på.

Man må gerne minde andre om at tage støvler af o.lign.

Koste

Åbningstider kiosken

Hvorvidt er senior/oldboys interesserede i at få forplejning?

Man kan tilmelde sig og betale til dette via holdsport.dk

Kiosken ønsker en kalender med frivillige, der kan tage tjansen måske en enkelt gang om året.

Koste og fejebakke hænges i omklædningsrum (sidste mand fejer gulvet).

Kilde: Stavtrup Fodbold