Pædagogiske ledere til det selvejende dagtilbud Børnehuset Egmontgården i Viby J.

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Har du ledelseserfaring eller mod på at varetage et ledelsesjob, og har du lyst til at blive en del af et selvejende dagtilbud med en spændende profil, hvor der ikke er langt mellem ledelse og medarbejdere? Så er det måske dig, vi leder efter.

I Børnehuset Egmontgården udvider vi vores lederteam og søger derfor to pædagogiske ledere for henholdsvis vores vuggestueafdeling og vores børnehaveafdeling.

 

Lidt om os

Børnehuset Egmontgården er et selvejende dagtilbud beliggende i Viby J. Vi er normeret til 99 børn, som er fordelt på syv stuer i to forskellige afdelinger; en vuggestueafdeling for 0-2½ årige børn og en børnehaveafdeling, som vi har opdelt efter børnenes alder i en mellemafdeling for de 2½-4 årige børn og en storbørnsafdeling, hvor børnene er 4-6 år. 

Vi søger én pædagogisk leder til vuggestueafdelingen og én til den samlede børnehaveafdeling.

Egmontgården ligger i et område med en mangfoldig beboersammensætning og en del tosprogede familier. Den pædagogiske opgave tager derfor afsæt i en tematisk tilgang, og vi har særligt fokus på at styrke sproglig udvikling, sociale kompetencer samt at skabe rammer for meningsgivende og udviklende fællesskaber. Vi har et stærkt forældresamarbejde, der er præget af en høj grad af tillid og tilfredshed. Her bruger vi blandt andet tid på at rådgive og vejlede forældre i forældrerollen, ligesom vi tilbyder forældrene et COS-P forløb afholdt af vores trivselsmedarbejder og en pædagog. 

Som arbejdsplads lægger vi vægt på, at der er et godt arbejdsmiljø for husets samlede medarbejdergruppe på cirka 30 medarbejdere. Medarbejdergruppen består både af medarbejdere, der har været i dagtilbuddet i lang tid, og medarbejdere, der er forholdsvis nye i huset. Vi vægter fagligheden i dagtilbuddet højt og prioriterer derfor en løbende faglig udvikling til personalegruppen, ligesom vi tilstræber at ansætte uddannet personale til det pædagogiske arbejde. 

Vi er optagede af den neuroaffektive tilgang og arbejder med begreber herfra som ’selvagens, den tydelige karavanefører og mentaliseringskompetencer’. Derudover er vi i øjeblikket i gang med at opkvalificere alle vores faste medarbejdere i Circle of Security-metoden.

 

Jobbet

Som pædagogisk leder i Børnehuset Egmontgården bliver du sammen med den øvrige ledelse ansvarlig for at omdanne vores mål til virkelighed og sikre den røde tråd mellem de pædagogiske indsatser i afdelingerne. Du vil blive leder i et hus, hvor vi ikke er bange for at gå nye veje for at finde den bedste løsning på en udfordring. 

Ledelsen og medarbejdergruppen har tilsammen ansvaret for at skabe rammen for det gode børneliv for alle børn i Egmontgården. Vi har fokus på den tidlige indsats, hvilket blandt andet betyder, at du vil skulle være med til at igangsætte relevante pædagogiske indsatser i din afdeling samt indgå i og have ansvar for at skabe en ramme for det tværfaglige samarbejde med eksterne samarbejdspartnere. 

Du vil både have tid på kontoret og sammen med børnene, da stillingen som pædagogisk leder er fordelt med ca. to tredjedele af dine timer på kontoret og den sidste del på opgaver i praksis tæt på medarbejdere, børn og forældre i din afdeling. 

 

Din profil

 • Du er tydelig og har lyst til at arbejde med ledelse af medarbejdere tæt på og i praksis.
 • Du er stærk i den relationelle ledelse. Du er nærværende, inddragende og god til at lytte, og kan samtidig formulere tydelige forventninger om kvalitet i det pædagogiske arbejde på en anerkendende og tillidsvækkende måde.
 • Du er god til at se løsninger.
 • Du har et godt overblik og kan strukturere og organisere både på dine egne vegne og for medarbejderne, så kerneopgaven understøttes bedst muligt.
 • Du er nysgerrig og har lyst til pædagogisk udvikling med respekt for Egmontgårdens overordnede værdigrundlag, traditioner og input fra bestyrelsen og medarbejdergruppen.
 • Du har lyst til og også gerne erfaring med at arbejde med specialpædagogiske tiltag.
 • Du har meget gerne ledelseserfaring og erfaring med at arbejde i et team.

 

Dine primære opgaver vil være

 • At være en tydelig personaleleder, som evner at være omsorgsfuld og sætte retning, følge op og udvise gennemsigtighed overfor medarbejderne. 
 • At skabe retning og sikre implementering af tiltag gennem deltagelse i praksis i din afdeling. 
 • At være medskaber af den gode stemning og kultur i huset og turde udfordre og forstyrre, hvor det giver mening. 
 • At tilbyde pædagogerne sparring omkring den pædagogiske opgave, også omkring børn og familier i sårbare og udsatte positioner. 
 • At støtte pædagogerne i forældresamarbejdet, herunder den svære forældresamtale samt lede netværksmøder og trivselsmøder omkring børn i din afdeling.

Yderligere information

Ønsker du at vide mere om os, eller vil du gerne se institutionen, inden du søger, er du velkommen til at kontakte dagtilbudsleder Lotte Laustsen på tlf. 6192 7359.

Er det dig, vi leder efter? Send os din ansøgning, CV og uddannelsesbevis samt andet relevant materiale elektronisk via ”Ansøg”-knappen.

Ansøgningsfrist er d. 26/4-2024, og ansættelse pr. 16/6-2024.

Første samtale forventes afholdt d. 2/5-2024 og en eventuel anden samtale afholdes d. 6/5-2024.

Ansættelsesvilkår i henhold til overenskomst. I forbindelse med ansættelsen indhenter vi straffe- og børneattester samt referencer. 

Børnehuset Egmontgården er et selvejende dagtilbud og består af en vuggestue- og en børnehaveafdeling. Et selvejende dagtilbud er et dagtilbud, der i modsætning til et kommunalt dagtilbud har en dagtilbudsbestyrelse som øverste ledelse. Vi lægger selv retningen for de økonomiske, ledelsesmæssige og pædagogiske linjer, hvilket betyder, at du som pædagogisk leder er meget tæt på og har indflydelse på beslutningerne, der træffes i dagtilbuddet. Du kan læse mere om Børnehuset Egmontgården på vores hjemmeside: Børnehuset Egmontgården (aula.dk)

   
    
Om Aarhus Kommune
Aarhus Kommune er Jyllands største arbejdsplads, hvor 28.000 professionelle og passionerede kollegaer hver dag arbejder for at gøre visioner til virkelighed og skabe værdi for borgere og samfundet omkring os. Vi er en arbejdsplads, der vægter faglighed og samarbejde højt og vi tror på, at vores forskelligheder er med til at gøre Aarhus for en god by for alle.  

Sammen arbejder vi for en bæredygtig og inkluderende by, hvor både ansatte, borgere, virksomheder og naturen kan trives og blomstre. Vi har ambitioner for byen – og for dig. Kom og vær med!


 

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Aarhus Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: fuldtid

-Arbejdsgiver:

Aarhus Kommune, Søndervangen 95, 8260 Viby J

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 26-04-2024; - ansøgningsfristen er overskredet

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/6029302

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet