Pædagogisk medarbejder til spændende aktivitetscenter i Aarhus søges

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Om jobbet:
Bøgeskovgård Aktivitetscenter søger 1 medarbejder med pædagogisk relevant uddannelse 32 t. om ugen med start 1. september 2024.

Stillingen er en fast stilling

Bøgeskovgård Aktivitetscenter er beliggende på Bøgeskov Høvej 5 i Viby i Aarhus syd og er et dagtilbud til mere end 90 voksne udviklingshæmmede borgere.

Den ledige stilling er i gruppen ”Billedværkstedet” hvor der pt. er tilknyttet 21 borgere og 4 ansatte.

Du vil indgå i det daglige arbejde på Bøgeskovgård på samme måde og med samme opgaver som de øvrige 3 kollegaer i gruppen. 

Borgerne i Billedværksteds gruppen spænder fra borgere der udfører mindre selvstændige opgaver og indgår i arbejdsfællesskaber, til borgere der deltager i aktiviteter med pæd. støtte i mindre sociale miljøer. 

Den faglige indsats i Voksenhandicap bygger på et Fælles Fagligt Fundament, der tager udgangspunkt i en dialektisk handicapforståelse og en etisk bevidsthed samt en læringstilgang med borgerens læringspotentiale og livsmestring i fokus, en tilgang der også viser det enkelte menneske omsorg.

Tværfagligt samarbejde og pårørendesamarbejde er en stor del af den daglige praksis.

Din profil:
Vi forventer, at:

 • Du er faglig velfunderet samt villig til at arbejde med din egen faglige udvikling.
 • Du vil bidrage til at understøtte vores faglige udviklingsplan hvor der er særligt fokus på livsmestring og beskæftigelse.
 • Du er loyal, engageret og ansvarlig i din professionelle tilgang.
 • Du har et roligt sind, kan sætte en finger i jorden, fornemme rummet og kan være tålmodig i forhold til relations arbejdet.
 • Du har kreative kompetencer og har stor interesse i de aktiviteter vi tilbyder i gruppen.
 • Du kan skabe, udvikle og fastholde kreative ideer sammen med en eller flere borgere.
 • Du kan tage lederskab på opgaveløsningen, herunder tage ansvar for at udarbejde den skriftlige dokumentation.
 • Du kan tilrettelægge dit arbejde på baggrund af borgerens funktionsniveau og fastholde fokus på udviklingsområderne.
 • Du tager ansvar og medvirker til et godt arbejdsmiljø og byder ind og hjælper i grupperne på tværs af huset når behovet opstår.


Derfor skal du vælge os:
Vi tilbyder:

 • Et team der vægter faglighed højt med plads til forskellighed og humoristisk sans
 • Medindflydelse på arbejdsmetoder og arbejdsgange
 • Gode fysiske rammer beliggende i Viby.
 • En arbejdsplads hvor vi er i stadig udvikling.
 • Plads til nytænkning og visioner.
 • Mulighed for en hverdag med høj grad af selvstændighed, kompetence og ansvar.
 • Mulighed for at sætte sit præg på den fortsatte udvikling af et aktivitetstilbud, med høj tilfredshed blandt borgerne.
 • Åbne, engagerede og reflekterende kollegaer.


Løn og ansættelsesvilkår:
Løn og ansættelsesvilkår vil være i henhold til gældende overenskomst. Endelig lønfastsættelse sker efter forhandling med den forhandlingsberettigede faglige organisation på baggrund af kvalifikationer.

Stillingen er til enhver tid betinget af en tilfredsstillende offentlig straffeattest.

Hvis du vil vide mere:
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Per Sørensen på telefon +4522652361 eller via mail psr@aarhus.dk.

Ansøgning
Klik på ”Ansøg” nedenfor for at udfylde og sende din ansøgning. Alle felter med * skal udfyldes. Først når du har modtaget en kvittering pr. e-mail, har vi modtaget din ansøgning.
 
Ansøgningsfrist:  01-07-2024 12:00
 
Vi forventer at afholde samtaler tirsdag d. 9/7 i uge 28.

Om os
Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse yder hjælp til kommunens borgere på social- og beskæftigelsesområdet. Området er delt op i to forvaltninger og en fælles stab. Magistratsafdelingen beskæftiger omkring 4.000 medarbejdere.

Beskæftigelsesforvaltningen er ansvarlig for tilbud til borgere, der står uden for eller er i risiko for at miste tilknytningen til arbejdsmarkedet. Det kan blandt andet være kontanthjælpsmodtagere, revalidender, førtidspensionister, sygedagpengemodtagere samt nyankomne flygtninge og indvandrere.

Socialforvaltningen er ansvarlig for kommunens tilbud til personer med handicap, sindslidende, misbrugere og udstødte samt udsatte børn og unge.

I Center for Bofællesskaber og Beskæftigelse til Voksne (CBB) har vi speciale indenfor læring og beskæftigelse. Via vores faglige udviklingsplan og Den Fælles Faglige Strategi i Voksne, Job og Handicap arbejder vi målrettet og med et stærkt teoretisk afsæt for at sikre, at flere borgere med handicap opnår øget livsmestring og i højere grad kan tage del i det almene samfund både ift. at kunne leve mere selvstændige liv og for at kunne komme i beskæftigelse. Vi har konstant fokus på at udvikle fagligheden og skabe et bæredygtigt fundament i vores tilbud og samarbejdet med borgerne.
  
Om Aarhus Kommune
Aarhus Kommune er Jyllands største arbejdsplads, hvor 28.000 professionelle og passionerede kollegaer hver dag arbejder for at gøre visioner til virkelighed og skabe værdi for borgere og samfundet omkring os. Vi er en arbejdsplads, der vægter faglighed og samarbejde højt og vi tror på, at vores forskelligheder er med til at gøre Aarhus for en god by for alle.    

Sammen arbejder vi for en bæredygtig og inkluderende by, hvor både ansatte, borgere, virksomheder og naturen kan trives og blomstre. Vi har ambitioner for byen – og for dig. Kom og vær med!

 

01-07-2024 12:00

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Aarhus Kommune

-Virksomheden tilbyder:

-Arbejdsgiver:

Aarhus Kommune, Bøgeskov Høvej 5, 8260 Viby J

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 01-07-2024; - ansøgningsfristen er overskredet

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/6066456

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet