Kilde: Viby IF Håndbold

GENERALFORSAMLING 2020​


Onsdag 10. juni kl. 19:00
Viby Stadion, Peters Corner


Kom og vær’ med til at have indflydelse på, hvordan vi arbejder i Viby IF Håndbold og hvilke fokusområder vi arbejder med.


Dagsorden 

  • Valg af dirigent
  • Formandens beretning
  • Kassererens beretning og regnskab
  • Indkomne forslag
  • Valg af formand
  • Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år
  • Valg af 2-3 suppleanter for 1 år
  • Valg af revisor for 2 år
  • Valg af revisorsuppleant for 1 år
  • Eventuelt


Vi har både brug for bestyrelsesmedlemmer og suppleanter  SÅ har du lyst / går du og overvejer, at blive en del af bestyrelsen, er du velkommen til at kontakte formand Claus Sonne på enten mail: cnsonne@gmail.com   eller på mobil: 29 88 03 10.


Eventuelle forslag skal indsendes til bestyrelsen på mail cnsonne@gmail.com  senest den 2. juni 2020. 


 Vi glæder os til, at se dig.


På vegne af bestyrelsen formand Claus Sonne

 

Flere artikler