Er du vores nye administrative kollega i Pædagogik, Undervisning og Fritid?

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Vi søger en ny kollega til vores administrative opgavefællesskab i afdelingen Pædagogik, Undervisning og Fritid (PUF) i Børn og Unge, Aarhus Kommune.

Sammen med dine kolleger i administrationen kommer du til at bidrage til, at tiltagene for børn og unge i alderen 0-18 år til stadighed udvikles i overensstemmelse med Aarhus Kommunes nye børne- og ungepolitik.

Der er tale om en fast stilling på 37 timer om ugen med tiltrædelse den 1. august 2024.

Arbejdsopgaver

Dine arbejdsopgaver vil være forskelligartede og kan variere over tid. De vil blandt andet omfatte:

 • sagsbehandling i forbindelse med børn med dansk som andetsprog, herunder:
  • udsendelse af indkaldelser og journalisering
  • mundtlig og skriftlig kommunikation med forældre og andre enheder i Børn og Unge
  • skabe og bevare overblik over sager
 • besvarelse og behandling af henvendelser fra skoler, dagtilbud og borgere
 • understøttelse af afdelingens ledelse
 • administrative ad hoc-opgaver af varieret karakter.

Du vil opleve, at dine arbejdsopgaver kan variere over tid. Du vil komme til at arbejde sammen med kolleger med forskellige fagligheder. Sagsbehandling vil fylde en stor del af dine opgaver.

Om dig

Du er kontoruddannet eller har en administrationsbachelor. Du er god til at håndtere store mængder data og har en god talforståelse. Du formulerer dig sikkert i skrift og tale og agerer roligt i pressede situationer. Du formår at planlægge og løse dine opgaver, både selvstændigt og i samarbejde med dine kolleger i teamet.

Det er en fordel, hvis du har erfaring med:

 • offentlig administration
 • er vant til at arbejde med opgaver på områder, der reguleres af lovgivning, og som har politisk bevågenhed
 • har flair for at arbejde med diverse IT-programmer, især Excel, Sheets eller andre regneark.

Derudover er du:

 • en positiv og udadvendt kollega
 • i stand til at arbejde selvstændigt og i teams
 • optaget af administrative nøgleord som sikkerhed, præcision og tillid
 • god til at bevare overblikket i en omskiftelig hverdag, hvor travlhed og deadlines er et vilkår.

Det er vigtigt, at du sideløbende med din opgaveløsning hele tiden har blik for, hvordan arbejdsgange kan forbedres.

Om vores afdeling

Pædagogik, Undervisning og Fritid er en del af forvaltningen i Børn og Unge og har kontorer på Grøndalsvej 2, 8260 Viby J. Afdelingen består af ca. 70 medarbejdere fordelt på tre sektioner og en ekstern afdeling. 

Vi leverer faglig understøttelse til dagtilbud, skoler og fritidstilbud og betjener det politiske niveau. Vi er organiseret i opgavefællesskaber, hvor evnen til at veksle mellem at arbejde i teams og individuelt er essentiel. Det administrative opgavefællesskab understøtter hele afdelingen.

Vi er en arbejdsplads med et højt fagligt niveau, der løser mange forskellige opgaver – alle sammen i sidste ende med børnene og de unge i Aarhus for øje. Du vil indgå i et stærkt team, hvor opgaverne spænder vidt, og tillidsfuldt samarbejde er i højsædet. Vi har det godt med hinanden.

I Pædagogik, Undervisning og Fritid er vi et stærkt læringsfællesskab, der prioriterer udviklingsmuligheder og arbejder med kompetenceudvikling som en fast del af den daglige praksis. Helt generelt har vi en lærende tilgang.  

Løn og ansættelsesvilkår

Løn og ansættelsesvilkår vil være i henhold til gældende overenskomst. Endelig lønfastsættelse sker efter forhandling med den forhandlingsberettigede faglige organisation på baggrund af kvalifikationer, medmindre stillingen er omfattet af en forhåndsaftale, som kan danne grundlag for lønfastsættelsen
  
Ugentligt timetal: Fuldtid

Ansøgning 

Klik på ”Ansøg” nedenfor for at udfylde og sende din ansøgning. Alle felter med * skal udfyldes. Først når du har modtaget en kvittering pr. e-mail, har vi modtaget din ansøgning. 

Ansøgningsfristen er den 10. maj 2024. Ansættelsessamtaler forventes gennemført den 22. maj.

For yderligere spørgsmål til stillingen er du velkommen til at kontakte kontorchef Mette Søberg på tlf. 60926060 eller meso@aarhus.dk.

Om Børn og Unge, Aarhus Kommune

Børn og Unge er en væsentlig del af Aarhus Kommune. Her er samlet set 14.000 medarbejdere fordelt på skoler, dagtilbud, fritidstilbud og fællesfunktionerne på Grøndalsvej.

Aarhus Kommune er Jyllands største arbejdsplads. 28.000 professionelle og passionerede kollegaer arbejder hver dag for, at vi er en god by for alle. Som ansat i Aarhus Kommune gør du visioner til virkelighed og skaber udvikling, fællesskab og trivsel. Her er der respekt for faglighed, plads til mangfoldighed og mulighed for udfoldelse. Vi har ambitioner for byen – og for dig. Kom og vær med! 

Leder- og medarbejderroller 

I linket finder du de fælles leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune: Den attraktive arbejdsplads (aarhus.dk) De fælles leder- og medarbejderroller giver et blik på de forventninger, der stilles til dig, når du som leder eller medarbejder i Aarhus Kommune skal løse den fælles kerneopgave. Ved at synliggøre de forventninger, der stilles – om du er leder eller medarbejder – håber vi på, at vi sammen kan fastholde et godt arbejdsmiljø, en attraktiv arbejdsplads og en kultur med troværdighed, respekt og engagement.
   
Om Aarhus Kommune
Aarhus Kommune er Jyllands største arbejdsplads, hvor 28.000 professionelle og passionerede kollegaer hver dag arbejder for at gøre visioner til virkelighed og skabe værdi for borgere og samfundet omkring os. Vi er en arbejdsplads, der vægter faglighed og samarbejde højt og vi tror på, at vores forskelligheder er med til at gøre Aarhus for en god by for alle.   

Sammen arbejder vi for en bæredygtig og inkluderende by, hvor både ansatte, borgere, virksomheder og naturen kan trives og blomstre. Vi har ambitioner for byen – og for dig. Kom og vær med!

 

 

 

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Aarhus Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: fuldtid

-Arbejdsgiver:

Aarhus Kommune, Grøndalsvej 2, 8260 Viby J

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 10-05-2024; - ansøgningsfristen er overskredet

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/6029582

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet