Botilbud Høskoven søger en ny social- og sundhedsassistent til fast aftenvagt. Har du lyst til at blive klogere på borgere med erhvervet hjerneskade?

Profilbillede
dato

Brænder du for at arbejde med mennesker, herunder varetage opgaver hos borgere med komplicerede problemstillinger, efter erhvervet hjerneskade, og hvor hverdagen er præget af uforudsigelighed? Så er det dig, vi søger!

Dine arbejdsopgaver er at indgå i alle daglige ADL opgaver ved borgeren, med fokus på at sikre vedligeholdelse af borgerens kommunikative, kognitive, samt fysiske funktionsniveau.

Den faglige retning i praksis sættes ved at arbejde målrettet og kontinuerligt med indsatsformål, mål og delmål, ud fra borgerens §141 bestilling fra kommunen. Endvidere er en stor del af arbejdet omkring borgeren at støtte og involvere de pårørende, samt støtte den enkelt borger til deltagelse i intern eller ekstern aktivitets- og samværstilbud. 

Derfor skal du vælge os, som din kommende arbejdsplads, vi tilbyder et grundig faglig introprogram, hvor du bl.a. får viden om Specialområde Hjerneskade, målgruppen, skriftlighed samt arbejdsmiljø og sikkerhed.  Du vil kontinuerligt modtage faglig vejledning, samt supervision, via interne konsulenter i Faglig Udvikling. Endvidere er der mulighed for personlig og faglig udvikling via intern uddannelsesplan – fx Fagpilot indenfor Neuropædagogik og relevante temadage som planlægges af Faglig Udvikling.

Du vil blive en del af et stærkt og fagligt kompetent og tværfagligt team med trofaste og positive kolleger, et godt arbejdsmiljø og mulighed for faglig udvikling. Vi er en spændende arbejdsplads, hvor faglighed og trivsel er i fokus. Dine nærmeste kolleger vil være sosu- assistenter, pædagoger, ergo- og fysioterapeuter.

Din profil
Vi ønsker at vores nye kollega:

  • Er fagligt velfunderet, og trives med at arbejde i komplekse borgerforløb med mange forskellige samarbejdspartnere.
  • Ønsker at hjælpe borgerne i deres hverdag – det kan være alt fra sundhedsfaglige opgaver, relevante aktiviteter, plejeopgaver og pårørende kontakt.
  • Er god til at koordinere, strukturere og prioritere din tid og arbejdsopgaverne.
  • Trives med at arbejde selvstændigt, også når tempoet er højt og der er mange bolde i luften.
  • Er tydelig og nærværende i mødet med borgerne og ser mennesket bag de udfordringer, som borgeren kan have.
  • Tager tydeligt ansvar ind i den sundhedsfaglige opgaveløsning som fx indbefatter; analyse af UTH, medicindispensering, ajourføring af Sundhedsmodulet og FMK, lægekontakt m.m.
  • Kan fungere som et fagligt fyrtårn for sine kollegaer.


Om Specialområde Hjerneskade
Specialområde Hjerneskade er en del af Socialområdet i Region Midtjylland. Området består af seks døgntilbud, et rehabiliteringstilbud og flere dagtilbud i Østjylland. Målgruppen er voksne med erhvervet hjerneskade og/eller en varig fysisk funktionsnedsættelse.
 
Specialområde Hjerneskade blev etableret i januar 2013 i forbindelse med en omstrukturering af det specialiserede socialområde i Region Midtjylland til otte specialområder. Specialområde Hjerneskade er i dag et fagligt stærkt specialområde, der yder en højt specialiseret indsats på området.
 
Høskoven består af 3 afdelinger – 3 boenheder med i alt plads til 29 borgere, samt et aktivitets- og samværstilbud. Boenhederne yder støtte til borgerne i eget hjem under §83-87 i almen plejebolig (almenboliglovens §5, stk. 2/§105). Du kan læse mere om Høskoven og hele Specialområde Hjerneskade på www.soh.rm.dk.

Boenhederne er baseret på et tværfagligt og neuropædagogisk miljø, hvor medarbejdergruppen primært omfatter pædagoger, social-og sundhedsassistenter, samt fysio- og ergoterapeuter.

Stillingen er på gennemsnitlig 37 timer/uge, med arbejdstid i primær aftenvagt. Timetallet kan tilpasses efter ønske. 

Tiltrædelse 1. juni eller hurtigst muligt efter aftale. 

Der vil løbende blive kaldt ind til samtale, og der ansættes snarest muligt. Opslaget tages ned, når den rette kandidat er fundet.

For mere information, kan du kontakte afdelingsleder Nathalie Zea Neistskov på 2037 9858 eller på mail nathen@rm.dk.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Aarhus Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: fuldtid

-Arbejdsgiver:

Region Midtjylland, Damagervej 26, 8260 Viby J

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 07-06-2024;

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/6029340

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet