Børnecentret søger en struktureret og relationel stærk medarbejder til ledelsesunderstøttelse af Centerchefen og Ledergruppen.

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Motiveres du af at skabe struktur og sammenhæng på tværs? Har du lyst til at arbejde tæt sammen med ledelsesniveauet i forhold til at skabe overblik og fremdrift i opgaverne? Trives du i en stilling med varierende opgaver, hvor der er behov for stærke kompetencer inden for skriftlighed og facilitering?

Så skal du søge den ledelsesunderstøttende stilling i Børnecentret. 
 

I Børnecentret er ledelse noget, vi skaber sammen 

Alt hvad vi foretager os i Børnecentret handler om at skabe merværdi for borgerne, og det er borgerne, der afgør, hvornår vi lykkes. Vi arbejder i Børnecentret med struktureret og kontinuerlig indhentet feedback fra borgerne i de samarbejder, vi har – og vi stræber i denne sammenhæng også efter at tilvejebringe en solid og sund feedbackkultur alle steder i vores organisation. 

Vi tror grundlæggende på, at ledere og medarbejdere er hinandens bedste forudsætninger, og ledelse derfor er noget, vi sammen skaber. Dermed bliver ledelse noget, der er til stede i alle handlinger uanset rolle og funktion. Vores grundlæggende tilgang er, at beslutninger bedst træffes af dem, som er tættest på borgerne – og af dem for hvem beslutningen måtte have konsekvenser. Derfor er vi optaget af at sætte tydelige retninger, rammer og rollefordeling, så man som medarbejder frisættes igennem et tydeligt råderum. 

Børnecentret er en del af en transformation på tværs af Børn, Familier og Fællesskaber om at udvikle tilgangen om Relationel velfærd. Tanker og teorier bag Relationel Velfærd bygger på, at tillidsfulde relationer anses for at være nøglen til at skabe succesfulde forandringer. Det er en værdibaseret tilgang og tager udgangspunkt i borgerens styrker og i at sikre adgang til de ressourcer og muligheder hos barnet og familien, der skal til for at skabe en forandring. Relationel velfærd er i lighed med Aarhus Kompasset en bevægelse, hvor vi ”skruer op for borgeren” og ”ned for systemet”.

 

Om jobbet:

Dit primære arbejdsområde vil være ledelsesunderstøttelse bredt set af ledergruppen i Børnecentret. Dette indebærer opgaver inden for:

  • Sekretariatsbetjening af diverse mødefora, herunder blandt andet ledermøder og møder i MED-systemet
  • Tovholder og facilitator på temadage og seminarer for ledergruppen, koordinatorer og andre grupper i BC
  • Ad hoc-opgaver inden for politisk betjening og øvrige organisatoriske bestillinger, herunder oplæg, notatskrivning og koordinering af inputs fra Børnecentret, der går videre i systemet
  • Understøttelse af centerchef og afdelingsledere ved større udviklingsprocesser, herunder at skabe overblik, sikre opfølgning og implementering af initiativerne
  • Tovholder på diverse tværgående netværk og opgaver i Børnecentret

 

Din profil

Vi søger en struktureret og selvstændig profil, der har erfaring med ledelsesbetjening i en politisk ledet organisation – og forståelse for, at opgaveløsningen både går op ad, til siden og ud i organisationen. Stillingen kræver, at man har stærke relationelle kompetencer og gode kommunikationsevner i forhold til forskellige personale- og faggrupper – og på forskellige niveauer af organisationen. 

Man skal være god til at holde overblikket og trives i et miljø med korte deadlines og konkurrerende dagsordener. Derudover er det vigtigt, at man kan udtrykke sig klart og præcist på skrift – samt at man har erfaring med at planlægge større udviklingsprocesser.

Vi forestiller os, at du har en uddannelsesmæssige baggrund som fx samfundsfaglig akademiker, professionsbachelor i offentlig administration eller anden relevant uddannelse.

 

Løn og ansættelsesvilkår

Løn og ansættelsesvilkår vil være i henhold til gældende overenskomst. Endelig lønfastsættelse sker efter forhandling med den forhandlingsberettigede faglige organisation på baggrund af kvalifikationer.

 

Stillingen er en fast stilling på 37 timer om ugen. 

Tiltrædelse: 1. august 2024 - eller efter aftale.

 

Stillingen er til enhver tid betinget af en tilfredsstillende offentlig straffeattest.

Stillingen er til enhver tid betinget af en anmærkningsfri børneattest.

 

Hvis du vil vide mere

Yderligere oplysninger om stillingen kan indhentes hos afdelingsleder med ansvar for Sekretariatet, Lasse Bay Stounbjerg på telefon 41 85 87 26 eller hos centerchef, Henrik Andreas Jensen på telefon 41 87 38 25. 

 

Ansøgning

Stillinger i Aarhus Kommune søges elektronisk. Klik på ”søg job” nedenfor for at udfylde og sende din ansøgning. Alle felterne med * skal udfyldes. Først når du har modtaget en kvittering pr. e-mail, har vi modtaget din ansøgning.

Sidste ansøgningsfrist er: 2. juni 2024

 

Første samtale er planlagt til at finde sted fredag d. 7. juni 2024 på Grøndalsvej 1C, 8260 Viby J. 

En eventuel 2. samtale vil finde sted onsdag d. 19. juni 2024 på Grøndalsvej 1C, 8260 Viby J.


I forbindelse med første samtale indgår en case, som skal besvares på dagen. 

 

Om Børnecentret

Børnecentret i Aarhus Kommune yder støtte til udsatte børn og deres forældre i henhold til Lov om social service og Barnets Lov. Børnecentret tilbyder blandt andet forskellige typer af konsulentopgaver, familieterapeutisk behandling, praktisk pædagogisk støtte samt støttet/overvåget samvær. Derudover driver Børnecentret flere børne- og ungehjem samt støtteophold til børn og unge. De faglige afdelinger understøttes af en samlet administrativ enhed (Sekretariatet). Børnecentret er en del af driftsområdet Børn, Familier og Fællesskab (BFF) i MSB. 


 
  
Om Aarhus Kommune
Aarhus Kommune er Jyllands største arbejdsplads, hvor 28.000 professionelle og passionerede kollegaer hver dag arbejder for at gøre visioner til virkelighed og skabe værdi for borgere og samfundet omkring os. Vi er en arbejdsplads, der vægter faglighed og samarbejde højt og vi tror på, at vores forskelligheder er med til at gøre Aarhus for en god by for alle.    

Sammen arbejder vi for en bæredygtig og inkluderende by, hvor både ansatte, borgere, virksomheder og naturen kan trives og blomstre. Vi har ambitioner for byen – og for dig. Kom og vær med!

 

02-06-2024

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Aarhus Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: fuldtid

-Arbejdsgiver:

Aarhus Kommune, Grøndalsvej 1 C, 8260 Viby J

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 02-06-2024; - ansøgningsfristen er overskredet

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/6049282

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet