"Arbejd med børns sproglige kompetencer i en struktureret hverdag hos Børnehuset Ilden"

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Har du lyst til at arbejde særligt med børns sproglige kompetencer og med en struktureret neuropædagogisk tilgang?

Børnehuset Ilden søger 1 pædagog til vores Børnehavestuegruppe. Stillingen er på 37 timer med fastansættelse. 


Om jobbet:
Børnehuset Ilden består af to børnehavegrupper og to vuggestuegrupper og er en del af Søndervang Vestergaard Dagtilbud. Stillingen er i vores børnehavegruppe, som er normeret til 24 børn. Vores børnehus er kendetegnet ved, at vi arbejder på at skabe en kultur, hvor der er samarbejde mellem både vuggestue- og børnehavestuerne, vi arbejder som et helt hus med blik for alle børn og hinanden, så vi i fællesskab bidrager til vores pædagogiske praksis. Du vil blive en del af et hus, hvor du sammen med dit team arbejder i en struktureret hverdag, hvor bl.a. jeres samarbejdsaftaler er et vigtigt afsæt for en stærk pædagogik. Du skal se dig selv ind i et team hvor I er som udgangspunkt 4 pædagoger omkring børnegruppen. 


Om os
I børnehuset Ilden spiller hinanden gode og står til rådighed for videndeling, sparring, feedback og feedforward. I hverdagen samarbejder vi om at udvikle en fælles kultur og pædagogisk retning med afsæt i læreplanen og Aarhus Kommunes Børne- og Ungepolitik. Vi udvikler os sammen og lærer af hinanden – uanset om du er nyuddannet eller erfaren. Selv om vi ligger i et normalt område trækker vi stærke veksler fra social special pædagogik, da vi har flere børn samt familier med særlige udfordringer. 

Vores pædagogik tager afsæt i en neuropædagogisk tilgang. Vi arbejder med begreber som ”før, under og efter”, mentaliserings kompetencer, mikro- og makroregulering samt NUZO i forhold til det enkelte barn og børnegruppe. Derudover arbejder vi også med piktogrammer og forudsigelige rammer og struktur.

Teamsamarbejde prioriteres højt - både igennem etablerede fagteams på tværs af dagtilbuddet og i egen afdeling. Vores sammenhængskraft giver dig mange kollegaer og muligheder for sparring og faglig udvikling. Du er i dit daglige virke tilknyttet en nærmeste leder.  

Vores børnegruppe repræsenterer en mangfoldighed af forskellige familietyper og etnicitet, som vi beriges med. I dagligdagen lægger vi særligt vægt på at arbejde med barnets sproglige udvikling og dets sociale kompetencer, samt at klæde barnet på til at indgå i meningsfulde fællesskaber. Derudover har vi også et særligt fokus på forældresamarbejdet og bruger blandt andet tid på at rådgive og vejlede forældre i forældrerollen. Du vil få ansvar for pædagogiske aktiviteter som motorik, sproglege, og ture ud af huset samt fungere som kontaktpædagog for en mindre gruppe børn. 

 

Din profil:
Vi lægger vægt på at du:

 • Er en faglig stærk pædagog, der er anerkendende og tydelig i ord, kropssprog og handling. 
 • Kan skabe og fastholde en tydelig struktur, hvor du tager ledelse af børnegruppen. En pædagog der kan anvise og guide børnene og tager ansvar for relationen også der, hvor børnenes reaktion er uhensigtsmæssige. 
 • Er god til at iagttage, analysere og evaluere børnenes trivsel, dannelse, udvikling og læring og formår at tilrettelægge din praksis ift. den pædagogiske læreplan. 
 • Er stærk i skrift – ex. beskrivelser af børns udvikling, dokumentation samt information til forældrene.
 • Har lyst til og evner at indgå i et tæt samarbejde med forældre samt interne/eksterne samarbejdspartnere.
 • Kan indgå i et ligeværdigt forældresamarbejde, hvor du formår at lytte, formidle og dokumentere pædagogikken i dagligdagen.
 • Er fagligt velfunderet og bevidst om at bruge dig selv professionelt i arbejdet.
 • Er initiativrig og ser dig selv som en vigtig del af en personalegruppe.
 • Besidder et godt humør og formår at være nysgerrig på den andens perspektiv.
 • Kan arbejde selvstændigt, men at du samtidig er en ”holdspiller”.
 • Kan reflektere over pædagogisk praksis og sætte pædagogikken på dagsordenen og forbinde teori og praksis i konkrete aktiviteter, der understøtter den pædagogiske læreplan.Derfor skal du vælge os:
Vi tilbyder en spændende hverdag og fremtid med masser af muligheder, udfordringer og gejst. 
Et godt miljø for børn og voksne med fokus på fællesskabet, et godt kollegialt samarbejde og gode rammer for sparring og faglig udvikling.

Vi vægter nærvær og små grupper, og vi er gode til at bruge både inde- og uderum dagen igennem. Vi understøtter trivsel og fordybelse hos børnene, idet vi som voksne er bevidste om at fordele os. Vi tilbyder dig et fagligt arbejdsfællesskab der er præget af høj faglighed, hvor vi tør give hinanden feedback på den pædagogiske praksis. Sammen skal vi turde se på barnets udvikling og perspektiv og tilpasse det læringsmiljø vi stiller til rådighed.

Vi er også kendetegnet ved, at vi har en god fordeling af mænd og kvinder i personalegruppen. 


Løn og ansættelsesvilkår:
Løn og ansættelsesvilkår vil være i henhold til gældende overenskomst. 
  
Ugentligt timetal: 37

Der vil blive indhentet børne- og straffeattest og ansættelse sker under forudsætning af, at attesterne ikke viser, at du er uegnet/uværdig til stillingen. Du kan læse mere her om hvordan vi behandler dine oplysninger her.


Hvis du vil vide mere:
Pædagogisk leder: Kim Mikkelsen - Børnehuset Ilden 
Mail: Kimmi@aarhus.dk - telefon: 24594649

Vi vil glæde os til at samarbejde med netop dig, præcis som du er. 


Ansøgning
Klik på ”Ansøg” nedenfor for at udfylde og sende din ansøgning. Alle felter med * skal udfyldes. Først når du har modtaget en kvittering pr. e-mail, har vi modtaget din ansøgning.
 
Ansøgningsfrist torsdag d. 27/06-24 - kl. 23.59

Vi forventer at afholde samtaler løbende 

Opstart vil være fra den. 1 august 2024

 
Læs mere på vores hjemmeside: Søndervang Dagtilbud (aarhus.dk)

#SøndervangDagtilbud

 

 
  
Om Aarhus Kommune
Aarhus Kommune er Jyllands største arbejdsplads, hvor 28.000 professionelle og passionerede kollegaer hver dag arbejder for at gøre visioner til virkelighed og skabe værdi for borgere og samfundet omkring os. Vi er en arbejdsplads, der vægter faglighed og samarbejde højt og vi tror på, at vores forskelligheder er med til at gøre Aarhus for en god by for alle.   

Sammen arbejder vi for en bæredygtig og inkluderende by, hvor både ansatte, borgere, virksomheder og naturen kan trives og blomstre. Vi har ambitioner for byen – og for dig. Kom og vær med!

 

 

 

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Aarhus Kommune

-Virksomheden tilbyder:

-Arbejdsgiver:

Aarhus Kommune, Søndervangs Allé 40, 8260 Viby J

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 27-06-2024; - ansøgningsfristen er overskredet

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/6067601

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet