Positive erfaringer med karakterfri hverdag i aarhusianske skoler

Profilbillede

I ønsket om at lette elevers ængstelse og stress over karakterer i skolen, har seks skoler i Aarhus droppet standpunktskaraktererne, og erstattet dem med feedback og målrettet fokus på elevens læring. 

Det er bl.a. Højvangskolen i Viby, som de sidste to år har droppet karaktererne. 

Erfaringerne fra projektet viser bl.a. , at det giver mindre stress i hverdagen og bedre forhold mellem elever og lærer, når karaktererne sættes ud af spil. 

Projektet “Karakterfri hverdag og formativ feedback” foregik på Skæring Skole, Samsøgades Skole, Sølystskolen, Gammelgaardsskolen, Højvangskolen og Lystrup Skole. 

Projektet er udført i et samarbejde mellem skolerne, forvaltningen i Børn og Unge og VIA University College.

VIA har undervejs i projektet undersøgt hvordan karakterernes forsvinding og øget feedback indvirker på elevernes trivsel i skolen til daglig. 

Thomas Medom, rådmand for Børn og Unge, er glad for udbyttet af projektet ifølge Aarhus Kommunes pressemeddelelse: 

”Jeg synes, resultaterne er både robuste og meget opløftende. Eleverne har følt sig mindre stressede i hverdagen, hvor karakterer og præstationskultur har fyldt mindre. Samtidig har den tætte opfølgning mellem lærer og elev styrket relationen om det fælles faglige fokus, og lettet elevernes forventningspres til dem selv i forbindelse med afleveringer.”

Det vides endnu ikke, om de nævnte skoler i Aarhus kan fortsætte med den karakterfri hverdag. 

Kilde: Aarhus Kommune: "Karakterfri hverdag letter pres på eleverne"