Nu kan skolebørn i Aarhus få kortere skoledage

Profilbillede

Skolerne i Aarhus får nu frihed til kortere skoledage, og kan istedet bruge timerne på to voksne i undervisningen. 

Hvilken effekt har to voksne i klassen? Det er omdiskuteret inden for forskning om undervisning, om to voksne i klassen fører positive ting til sig. Ny forskning fra Aarhus Universitet viser, at effekten af en ekstra voksen i klassen langt fra står mål med udgiften. 

Men der er også positive effekter ifølge forskningen: I klasser, hvor elever med særlige behov skal inkluderes, tyder det på, at alle elever nyder godt af en ekstra voksen i lokalet. 

I Aarhus er det rådmand for Børn og Unge, Thomas Medom, der har bedt byrådet om give skolerne mulighed for at vælge kortere skoledage og flere timer med to voksne i undervisningen. Der skal flere timer til to-lærerordning, og man håber det vil give mere ro i klassen, bedre undervisning og mere trivsel til elever og klassen som helhed. 

”En god skoledag er vigtigere end en lang skoledag. Jeg er glad for, vi nu kan sætte skolerne fri til at forkorte skoledagen og i stedet have to voksne i undervisningen. Det giver helt andre muligheder for at styrke elevernes læring og arbejde med klassefællesskabet. Samtidig viser erfaringerne, at elever med vanskeligheder i langt højere grad bliver spottet og hjulpet tidligere, når der er to voksne i klassen,” siger Thomas Medom og fortsætter:

”Der er stadig brug for, at vi har øje for eftervirkningerne af corona og lange perioder med fjernundervisning, som har udfordret mange elevers faglighed og trivsel. Løsningen ligger lokalt hos de lærere og pædagoger, der er tættest på eleverne. Det er dem, som ved bedst, og derfor giver det god mening, at vi lægger beslutningerne ud til lokal selvbestemmelse, så skolerne kan tilrettelægge undervisningen og skoledagen efter egne behov og ønsker”

Det er en national aftale, der giver skolerne mulighed for at skippe den understøttende undervisning og bruge timerne på andre måder - f.eks. til to lærere i klassen. 

Kilde: Aarhus Kommune: "Aarhusianske skoler får frihed til kortere skoledage"